Nr. 158-30 30.10.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

452. Decret privind promulgarea Legii cu privire la modificarea articolului 6 din Legea nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Național al Justiției (nr. 20-V, 22 octombrie 2009)

453. Lege cu privire la modificarea articolului 6 din Legea nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Național al Justiției (nr. 36-XVIII, 15 octombrie 2009)

454. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 23-V, 23 octombrie 2009)

455. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 37-XVIII, 15 octombrie 2009)

456. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul pentru utilizare specială (car mobil cu echipament tehnic de televiziune) destinat instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 22-V, 23 octombrie 2009)

457. Lege privind importul unui autovehicul pentru utilizare specială (car mobil cu echipament tehnic de televiziune) destinat instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 38-XVIII, 15 octombrie 2009)

458. Hotărîre cu privire la desfășurarea alegerii Președintelui Republicii Moldova (nr. 45-XVIII, 22 octombrie 2009)

459. Hotărîre pentru modificarea și completarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 10-XVIII din 10 septembrie 2009 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 46-XVIII, 22 octombrie 2009)

460. Hotărîre privind cumularea unor funcții cu mandatul de deputat în Parlament (nr. 47-XVIII, 22 octombrie 2009)

461. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 19-V, 21 octombrie 2009)

462. Decret privind eliberarea domnului Andrei ȘUMLEANSCHI din funcția de comandant al Trupelor de Carabinieri (nr. 21-V, 22 octombrie 2009)

463. Decret privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (nr. 24-V, 23 octombrie 2009)

464. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Vasile BAHNARU (nr. 25-V, 24 octombrie 2009)

465. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Nikolay ILIEV (nr. 26-V, 26 octombrie 2009)

466. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 27-V, 27 octombrie 2009)

467. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 28-V, 27 octombrie 2009)

468. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 29-V, 27 octombrie 2009)

469. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 30-V, 27 octombrie 2009)

470. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Aurelian SILVESTRU (nr. 31-V, 27 octombrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

665. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul IV al anului 2009 (nr. 598, 22 octombrie 2009)

666. Hotărîre cu privire la atribuțiile Prim-ministrului și ale viceprim-miniștrilor (nr. 599, 22 octombrie 2009)

667. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 27 martie 2003 (nr. 600, 22 octombrie 2009)

668. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 603, 28 octombrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

725. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 79 din 20 martie 2009 (nr. 313, 14 septembrie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

726. Hotărîre privind stabilirea cuantumului plății de reglementare și monitorizare pentru anul 2010 (nr. 258, 27 octombrie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

727. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni CEZA (nr. 45/1, 16 octombrie 2009)

728. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut PIETROSU (nr. 45/3, 16 octombrie 2009)

729. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Companiei de Asigurări GARANT S.R.L. (nr. 45/6, 16 octombrie 2009)

730. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 45/1 din 06.09.2007 Cu privire la efectuarea înscrierii în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 46/1, 22 octombrie 2009)

731. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Banca Comercială Banca Socială S.A. (nr. 45/2-O, 16 octombrie 2009)

732. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О.C. Horești (nr. 45/4-O, 16 octombrie 2009)

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

733. Hotărîre privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual (nr. 99/3, 23 octombrie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

734. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și canalelor TV, anunțat prin Decizia CCA nr. 75 din 2 septembrie 2009 (nr. 97, 13 octombrie 2009)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

734a. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la funcționarea consiliilor științifice specializate și conferirea gradelor științifice și titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova (nr. AT-04/4, 18 iunie 2009)

734b. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la funcționarea consiliilor științifice specializate și conferirea gradelor științifice și titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova (nr. AT-05/2, 1 octombrie 2009)