Nr. 159-3 03.11.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

471. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova (nr. 36-V, 30 octombrie 2009)

472. Lege pentru modificarea Legii nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova (nr. 49-XVIII, 30 octombrie 2009)

473. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 52-XVIII, 30 octombrie 2009)

474. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Cesare de MONTIS (nr. 32-V, 29 octombrie 2009)

475. Decret pentru inițierea negocierilor și eliberarea deplinelor puteri doamnei Eugenia KISTRUGA, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 33-V, 29 octombrie 2009)

476. Decret privind conferirea gradului de clasificare domnului Valeriu ZUBCO, Procuror General (nr. 34-V, 29 octombrie 2009)

477. Decret privind conferirea gradului special de general-maior al Serviciului de Informații și Securitate domnului Gheorghe MIHAI (nr. 35-V, 29 octombrie 2009)

478. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind comerțul ilicit cu produse de tutun (nr. 37-V, 30 octombrie 2009)

479. Decret privind eliberarea domnului Oleg CHIRISENCO din funcția de director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 38-V, 30 octombrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

669. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind utilizarea alocării de drepturi speciale de trageri (nr. 601, 28 octombrie 2009)

670. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (nr. 602, 28 octombrie 2009)

671. Hotărîre cu privire la desemnarea membrului Consiliului Electroenergetic al Comunității Statelor Independente din partea Republicii Moldova (nr. 604, 30 octombrie 2009)

672. Hotărîre cu privire la desemnarea membrului Consiliului Economic al Comunității Statelor Independente din partea Republicii Moldova (nr. 605, 30 octombrie 2009)

673. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea anexei la Titlul VII al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 606, 30 octombrie 2009)

674. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul tehnicii agricole (nr. 607, 30 octombrie 2009)

675. Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport (nr. 608, 30 octombrie 2009)

676. Hotărîre cu privire la restituirea grîului alimentar de către unii agenți economici (nr. 609, 30 octombrie 2009)

677. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 610, 30 octombrie 2009)

678. Hotărîre pentru aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 (nr. 611, 30 octombrie 2009)

679. Hotărîre cu privire la Proiectul-pilot pentru finanțarea pe bază de formulă a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general, finanțate din bugetele unităților administrativ-teritoriale (nr. 612, 30 octombrie 2009)

680. Dispoziție (nr. 79-d, 27 octombrie 2009)