Nr. 343-346 04.10.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

706. Decret pentru promulgarea Legii privind redresarea și rezoluția băncilor (nr. 2357-VII, 4 octombrie 2016)

707. Lege privind redresarea şi rezoluţia băncilor (nr. 232, 3 octombrie 2016)

708. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2358-VII, 4 octombrie 2016)

709. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 233, 3 octombrie 2016)

710. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (nr. 2359-VII, 4 octombrie 2016)

711. Lege cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (nr. 234, 3 octombrie 2016)

712. Decret pentru promulgarea Legii privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 și nr. 101 din 1 aprilie 2015 (nr. 2360-VII, 4 octombrie 2016)

713. Lege privind emisiunea obligaţiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 şi nr. 101 din 1 aprilie 2015 (nr. 235, 3 octombrie 2016)

714. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016 (nr. 2361-VII, 4 octombrie 2016)

715. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016 (nr. 236, 3 octombrie 2016)

716. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016 (nr. 2362-VII, 4 octombrie 2016)

717. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016 (nr. 237, 3 octombrie 2016)

718. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2016 nr. 157 din 1 iulie 2016 (nr. 2363-VII, 4 octombrie 2016)

719. Lege privind modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2016 nr. 157 din 1 iulie 2016 (nr. 238, 3 octombrie 2016)