Nr. 160-161 06.11.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

480. Decret pentru promulgarea Legii privind utilizarea Drepturilor Speciale de Tragere alocate de Fondul Monetar Internațional (nr. 39-V, 3 noiembrie 2009)

481. Lege privind utilizarea Drepturilor Speciale de Tragere alocate de Fondul Monetar Internațional (nr. 51-XVIII, 30 octombrie 2009)

482. Hotărîre privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 48-XVIII, 29 octombrie 2009)

483. Hotărîre pentru adoptarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la starea justiției în Republica Moldova și la acțiunile necesare îmbunătățirii situației în domeniul justiției (nr. 53-XVIII, 30 octombrie 2009)

484. Hotărîre privind stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova (nr. 54-XVIII, 3 noiembrie 2009)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

20. Hotărîre privind interpretarea dispozițiilor art. 90 alin. (1) și alin. (2), art. 91 și art. 135 alin. (1) lit. f) din Constituția Republicii Moldova (nr. 18, 27 octombrie 2009)

21. Hotărîre cu privire la validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 19, 3 noiembrie 2009)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

31. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exercițiul bugetar 2008 (nr. 34, 6 iulie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

681. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Valeriu OSTALEP (nr. 613, 4 noiembrie 2009)

682. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Vasile URSU (nr. 614, 4 noiembrie 2009)

683. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Iurii BUCINSCHI (nr. 615, 4 noiembrie 2009)

684. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei Olga GONCEAROVA (nr. 616, 4 noiembrie 2009)

685. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Ion ȚURCAN (nr. 617, 4 noiembrie 2009)

686. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Sergiu BURDUJA (nr. 618, 4 noiembrie 2009)

687. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Avram MICINSCHI (nr. 619, 4 noiembrie 2009)

688. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Dorel GUȚU (nr. 620, 4 noiembrie 2009)

689. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Alim AFONIN (nr. 621, 4 noiembrie 2009)

690. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei Lidia LUPU (nr. 622, 4 noiembrie 2009)

691. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Ion NASALCIUC (nr. 623, 4 noiembrie 2009)

692. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Gheorghe RAȚĂ (nr. 624, 4 noiembrie 2009)

693. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Ghenadie GLUȘCENCO (nr. 625, 4 noiembrie 2009)

694. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Octavian MAHU (nr. 626, 4 noiembrie 2009)

695. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Iurie MOISEEV (nr. 627, 4 noiembrie 2009)

696. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Ivan CОLICIC (nr. 628, 4 noiembrie 2009)

697. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind destituirea domnului Igor MALAI din funcția de viceministru al apărării (nr. 629, 4 noiembrie 2009)

698. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind demisia domnului Ion COROPCEAN din funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale (nr. 630, 4 noiembrie 2009)

699. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind exercitarea interimatului funcției de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale (nr. 631, 4 noiembrie 2009)

700. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dnei Natalia GHERMAN (nr. 632, 4 noiembrie 2009)

701. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Octavian CALMОC (nr. 633, 4 noiembrie 2009)

702. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Anatolie ZOLOTCOV (nr. 634, 4 noiembrie 2009)

703. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Boris GHERASIM (nr. 635, 4 noiembrie 2009)

704. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Sergiu SAINCIUC (nr. 636, 4 noiembrie 2009)

705. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Elena BELEACOVA (nr. 637, 4 noiembrie 2009)

706. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Gheorghe VDOVОI (nr. 638, 4 noiembrie 2009)

707. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Vasile PОNTEA (nr. 639, 4 noiembrie 2009)

708. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Viorel CHETRARU (nr. 640, 4 noiembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

735. Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale și completare a registrelor notariale, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 95 din 28 februarie 2008 (nr. 411, 29 octombrie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

736. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 48/6, 29 octombrie 2009)