Nr. 162-10 10.11.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

485. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 41-V, 5 noiembrie 2009)

486. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 50-XVIII, 30 octombrie 2009)

487. Hotărîre cu privire la numirea Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei (nr. 56-XVIII, 6 noiembrie 2009)

488. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Veaceslav DIDВC (nr. 40-V, 5 noiembrie 2009)

489. Decret privind constituirea Comisiei Naționale pentru Implementarea Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova NATO (nr. 42-V, 5 noiembrie 2009)

490. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Krzysztof SUPROWICZ (nr. 43-V, 5 noiembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

709. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Mihail CAMERZAN (nr. 641, 6 noiembrie 2009)

710. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Victor POSTOLACHI (nr. 642, 6 noiembrie 2009)

711. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a doamnei Larisa MICULEȚ (nr. 643, 6 noiembrie 2009)

712. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Victor GAICIUC (nr. 644, 6 noiembrie 2009)

713. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Sergiu STATI (nr. 645, 6 noiembrie 2009)

714. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Valentin MEJINSCHI (nr. 646, 6 noiembrie 2009)

715. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 647, 6 noiembrie 2009)

716. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 648, 6 noiembrie 2009)

717. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 262-XVI din 11 decembrie 2008 (nr. 649, 6 noiembrie 2009)

718. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale (nr. 650, 6 noiembrie 2009)

719. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 651, 6 noiembrie 2009)

720. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea anexelor nr. 2 și nr. 6 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 652, 6 noiembrie 2009)

721. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educației (nr. 653, 6 noiembrie 2009)

722. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 655, 6 noiembrie 2009)

723. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 54 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 656, 6 noiembrie 2009)

724. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea, structurii și efectivului-limită ale Cancelariei de Stat (nr. 657, 6 noiembrie 2009)

725. Hotărîre cu privire la achiziționarea medicamentelor antivirale și a dispozitivelor medicale destinate asigurării necesităților urgente ale sistemului de sănătate în prevenirea răspîndirii și tratamentul gripei pandemice A (H1N1) (nr. 658, 6 noiembrie 2009)