Nr. 163-164 13.11.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

491. Hotărîre pentru modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 60-XVIII, 6 noiembrie 2009)

492. Hotărîre pentru aprobarea procesului-verbal nr. 1 privind alegerea președintelui și a secretarului comisiei speciale și aprobarea procesului-verbal nr. 4 privind modelul buletinului de vot secret pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova ale ședinței comisiei speciale de desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 62-XVIII, 10 noiembrie 2009)

493. Hotărîre pentru aprobarea procesului-verbal nr. 5 privind totalizarea rezultatelor votării al ședinței comisiei speciale de desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 63-XVIII, 10 noiembrie 2009)

494. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Mihail FORMUZAL (nr. 44-V, 7 noiembrie 2009)

495. Decret privind conferirea titlului onorific Artist al Poporului domnului Alexandru CAZACU (nr. 45-V, 7 noiembrie 2009)

496. Decret privind numirea domnului Iurie RICHICINSCHI în funcția de șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, secretar al Consiliului Suprem de Securitate (nr. 46-V, 9 noiembrie 2009)

497. Decret privind rechemarea domnului Mihail CAMERZAN din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză și în Regatul Maroc (nr. 47-V, 11 noiembrie 2009)

498. Decret privind rechemarea domnului Victor POSTOLACHI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria și în Republica Slovacă, precum și din cea de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă OSCE și de Reprezentant pe lîngă Oficiul Națiunilor Unite de la Viena (nr. 48-V, 11 noiembrie 2009)

499. Decret privind rechemarea doamnei Larisa MICULEȚ din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Israel și în Republica Cipru (nr. 49-V, 11 noiembrie 2009)

500. Decret privind rechemarea domnului Victor GAICIUC din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, în Marele Ducat de Luxemburg și în Regatul Țărilor de Jos, precum și din cea de Reprezentant al Republicii Moldova la NATO (nr. 50-V, 11 noiembrie 2009)

501. Decret privind rechemarea domnului Sergiu STATI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia (nr. 51-V, 11 noiembrie 2009)

502. Decret privind rechemarea domnului Valentin MEJINSCHI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Polonia (nr. 52-V, 11 noiembrie 2009)

503. Decret privind destituirea domnului Ion COROPCEAN din funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale (nr. 53-V, 11 noiembrie 2009)

504. Decret privind destituirea domnului Igor MALAI din funcția de viceministru al apărării (nr. 54-V, 11 noiembrie 2009)

505. Decret privind exercitarea interimatului funcției de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale (nr. 55-V, 11 noiembrie 2009)

506. Decret cu privire la conferirea medaliei Mihai Eminescu domnului Klaus BOCHMANN (nr. 56-V, 11 noiembrie 2009)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

32. Hotărîre privind Raportul auditului regularității la Ministerul Afacerilor Interne și la unele instituții din subordine pe anul 2008 (nr. 39, 11 septembrie 2009)

33. Hotărîre privind Raportul auditului regularității la Contabilitatea Centralizată a Ministerului Educației și Tineretului pe anul 2008 (nr. 40, 18 septembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

726. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1357 din 6 decembrie 2007 (nr. 654, 6 noiembrie 2009)

727. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 659, 10 noiembrie 2009)

728. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr. 21-XVI din 3 februarie 2009 cu privire la folosirea unor bunuri imobile (nr. 660, 10 noiembrie 2009)

729. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 661, 10 noiembrie 2009)

730. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale (nr. 662, 10 noiembrie 2009)

731. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la Summitul șefilor de guvern ai statelor-membre ale Inițiativei Central- Europene (ICE) (România, or.București, 13-14 noiembrie 2009) (nr. 663, 11 noiembrie 2009)

732. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Victor COADĂ (nr. 664, 11 noiembrie 2009)

733. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei Elena MOCANU (nr. 665, 11 noiembrie 2009)

734. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Ghenadii COSOVAN (nr. 666, 11 noiembrie 2009)

735. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Boris GOLOVIN (nr. 667, 11 noiembrie 2009)

736. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Alexandr BANNICOV (nr. 668, 11 noiembrie 2009)

737. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Veaceslav IORDAN (nr. 669, 11 noiembrie 2009)

738. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Roman CAZAN (nr. 670, 11 noiembrie 2009)

739. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Oleg EFRIM (nr. 671, 11 noiembrie 2009)

740. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Iurie CHEPTĂNARU (nr. 672, 11 noiembrie 2009)

741. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Octavian GRAMA (nr. 673, 11 noiembrie 2009)

742. Hotărîre cu privire la Asociația Curativ-Sanatorială și de Recuperare (nr. 674, 11 noiembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

737. Hotărîre privind aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor la gazele naturale (nr. 352, 1 octombrie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

738. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității profesioniste la piața valorilor mobiliare, desfășurată de Registratorul independent Soliditate S.A. (nr. 48/1, 29 octombrie 2009)

739. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. Corjeuți (nr. 48/2, 29 octombrie 2009)

740. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut Cotova (nr. 48/3, 29 octombrie 2009)

741. Hotărîre cu privire la introducerea modificărilor în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 48/7, 29 octombrie 2009)

742. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 48/8, 29 octombrie 2009)

743. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 48/9, 29 octombrie 2009)

744. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Оmprumut CONACUL BOIERULUI deschise în băncile comerciale (nr. 49/1-O, 2 noiembrie 2009)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

745. Hotărîre privind anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de judecător, președinte și vicepreședinte în unele instanțe judecătorești (nr. 304/13, 15 octombrie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

746. Decizie cu privire la Cererea prealabilă a CR Ploaia de Argint SRL, Citația Curții Supreme de Justiție din 22.10.09, bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio, amînat prin Decizia nr. 97 din 13 octombrie 2009 (nr. 98, 26 octombrie 2009)

747. Decizie cu privire la respectarea Codului audiovizualului de către Primăria mun. Bălți (nr. 99, 26 octombrie 2009)

748. Decizie cu privire la respectarea de către întreprinderea SUN COMMUNICATIONS SRL a Deciziei CCA nr. 68 din 3.07.2009 (nr. 100, 26 octombrie 2009)

749. Decizie cu privire la aprobarea concepției generale a serviciului de programe pentru studioul TV Canal-X, postul de radio Antena C (nr. 102, 26 octombrie 2009)

750. Decizie cu privire la reperfectarea Licenței de emisie pentru postul de radio Antena C (nr. 103, 26 octombrie 2009)

751. Decizie cu privire la Cererea prealabilă a IPNA Compania Teleradio-Moldova (nr. 104, 26 octombrie 2009)

752. Decizie cu privire la retragerea Licenței de emisie pentru studioul TV prin satelit DTV (nr. 106, 26 octombrie 2009)

752a. Decizie cu privire la Concursul pentru suplinirea funcțiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania Teleradio-Moldova, anunțat prin Decizia CCA nr. 94 din 7 octombrie 2009 (nr. 108, 6 noiembrie 2009)

752b. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania Teleradio-Moldova (nr. 109, 6 noiembrie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

753. Hotărîre (nr. DCC 105-08/64, 22 octombrie 2009)