Nr. 165-17 17.11.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

507. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova în organizațiile parlamentare internaționale (nr. 55-XVIII, 6 noiembrie 2009)

508. Decret pentru inițierea negocierilor și eliberarea deplinelor puteri domnului Victor CATAN, ministru al afacerilor interne (nr. 57-V, 13 noiembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

743. Hotărîre cu privire la lichidarea unei întreprinderi de stat (nr. 675, 11 noiembrie 2009)

744. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 678, 12 noiembrie 2009)

745. Dispoziție (nr. 80-d, 9 noiembrie 2009)

746. Dispoziție (nr. 82-d, 10 noiembrie 2009)

747. Dispoziție (nr. 83-d, 10 noiembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

754. Ordin privind formularul, modul de completare și utilizare a actului constatator (nr. 267-O, 2 octombrie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

755. Hotărîre (nr. DCF-85-08/52, 26 august 2009)

756. Prescripție (nr. 25, 15 octombrie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

757. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut CREDOSUCCES (nr. 50/3, 6 noiembrie 2009)

758. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare GAMA PERFECT ASIG S.R.L. (nr. 50/6, 6 noiembrie 2009)

759. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare EXTRA-ASIG S.R.L. (nr. 50/7, 6 noiembrie 2009)

760. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Mixte de Asigurare EXIM-ASINT S.A. (nr. 50/8, 6 noiembrie 2009)

761. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 50/11, 6 noiembrie 2009)

762. Hotărîre cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a acțiunilor plasate la înființarea Societății pe acțiuni Fabrica de Materiale de Construcție Rezina (nr. 50/12, 6 noiembrie 2009)

763. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni ОM ȘI COMPANIA-CONSULTING GRUP (nr. 50/13, 6 noiembrie 2009)

764. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare eliberată anterior Companiei de Brokeraj PROAJIOC S.A. (nr. 50/14, 6 noiembrie 2009)

765. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de vînzare pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni ICAM (nr. 50/15, 6 noiembrie 2009)

766. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. Bîrlădeni și A.E.О. Credit-Hlinaia (nr. 50/4-O, 6 noiembrie 2009)

767. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări ARTAS S.R.L. (nr. 50/10-O, 6 noiembrie 2009)

768. Ordonanță cu privire la controlul tematic al tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare emise de Societatea pe acțiuni Uzina ABA-1 (nr. 50/16-O, 6 noiembrie 2009)