Nr. 166-168 20.11.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

509. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la acceptarea Amendamentului la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (nr. 60-V, 13 noiembrie 2009)

510. Lege cu privire la acceptarea Amendamentului la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (nr. 57-XVIII, 6 noiembrie 2009)

511. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului la Constituția Uniunii Internaționale de Telecomunicații (nr. 61-V, 13 noiembrie 2009)

512. Lege pentru ratificarea Amendamentului la Constituția Uniunii Internaționale de Telecomunicații (nr. 58-XVIII, 6 noiembrie 2009)

513. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului la Convenția Uniunii Internaționale de Telecomunicații (nr. 62-V, 13 noiembrie 2009)

514. Lege pentru ratificarea Amendamentului la Convenția Uniunii Internaționale de Telecomunicații (nr. 59-XVIII, 6 noiembrie 2009)

515. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui tractor și al unei remorci (destinate curățării sistemelor de canalizare) donate Оntreprinderii Municipale Regia Apă-Canal-Bălți (nr. 63-V, 16 noiembrie 2009)

516. Lege privind importul unui tractor și al unei remorci (destinate curățării sistemelor de canalizare) donate Оntreprinderii Municipale Regia Apă-Canal-Bălți (nr. 61-XVIII, 6 noiembrie 2009)

517. Hotărîre pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2010 (nr. 65-XVIII, 12 noiembrie 2009)

518. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui avocat parlamentar (nr. 66-XVIII, 12 noiembrie 2009)

519. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Serghei TARAN (nr. 58-V, 13 noiembrie 2009)

520. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 59-V, 13 noiembrie 2009)

521. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Dan BĂLAN (nr. 64-V, 17 noiembrie 2009)

522. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Victor COTIUJANSCHII, Sergiu CREȚU și Igor GRABUCEA (nr. 65-V, 17 noiembrie 2009)

523. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Antonina FONARI și domnului Nicolae MOSCALU (nr. 66-V, 17 noiembrie 2009)

524. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Comunitățile Europene (nr. 67-V, 17 noiembrie 2009)

525. Decret pentru completarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 24-V din 23 octombrie 2009 (nr. 68-V, 17 noiembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

748. Hotărîre cu privire la acordarea ajutorului umanitar constituit din grîu alimentar (nr. 156, 15 februarie 2008)

749. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1161, 15 octombrie 2008)

750. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 63, 29 ianuarie 2009)

751. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 142, 19 februarie 2009)

752. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 340, 28 aprilie 2009)

753. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 340-11 din 28 aprilie 2009 (nr. 407, 6 iulie 2009)

754. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 492, 14 august 2009)

755. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 676, 12 noiembrie 2009)

756. Hotărîre cu privire la rezultatele negocierilor asupra proiectului Acordului Compact și proiectului Acordului de implementare a Programului Compact dintre Statele Unite ale Americii reprezentat de Corporația Provocările Mileniului și Republica Moldova (nr. 677, 12 noiembrie 2009)

757. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană a Republicii Moldova (nr. 679, 13 noiembrie 2009)

758. Hotărîre privind Mandatul și proiectul Acordului între Republica Moldova și Comunitățile Europene (nr. 680, 13 noiembrie 2009)

759. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 681, 13 noiembrie 2009)

760. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Organizația Internațională a Muncii, reprezentată prin Biroul Internațional al Muncii, încheiat la Geneva la 10 august 2009 (nr. 682, 13 noiembrie 2009)

761. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul hotărîrii Parlamentului pentru completarea lit. a) alin. (1) art. 26 din Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XVI din 28 decembrie 2006 cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 683, 13 noiembrie 2009)

762. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege despre completarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 684, 13 noiembrie 2009)

763. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (nr. 685, 13 noiembrie 2009)

764. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri doamnei Tatiana LAPICUS, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană (nr. 686, 13 noiembrie 2009)

765. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 687, 13 noiembrie 2009)

766. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 688, 13 noiembrie 2009)

767. Hotărîre cu privire la organizarea audienței cetățenilor (nr. 689, 13 noiembrie 2009)

768. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (nr. 690, 13 noiembrie 2009)

769. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (nr. 691, 17 noiembrie 2009)

770. Dispoziție (nr. 86-d, 13 noiembrie 2009)

771. Dispoziție (nr. 87-d, 16 noiembrie 2009)

Acte ale Comisiei Extraordinare Antiepidemice Republicane

772. Hotărîre cu privire la evoluția, în perioada 9-13 noiembrie 2009, a situației epidemiologice, precum și măsurile de control și răspuns la gripa pandemică în Republica Moldova (nr. 8, 13 noiembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

769. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 75, 22 octombrie 2009)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

770. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri a notarului privat Mocanu Elena (nr. 427, 11 noiembrie 2009)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

771. Ordin cu privire la aprobarea standardelor naționale (voluntare), în baza cărora poate fi evaluată conformitatea pentru pește și produse din pește (nr. 180, 6 noiembrie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

772. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 64/8 din 31.12.2008 (nr. 44/11, 8 octombrie 2009)

773. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 51/4, 12 noiembrie 2009)

774. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Centrindmontaj (nr. 51/5, 12 noiembrie 2009)

775. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice obligatorii de vînzare pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni de deservire tehnică și metrologică a tehnicii medicale Moldtehmed inițiată de insider (nr. 51/6, 12 noiembrie 2009)

776. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Companiei de Asigurări Mixte Moldo-Ruse AFES-M S.R.L. (nr. 51/8, 12 noiembrie 2009)

777. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT Asigurări S.A. (nr. 51/9, 12 noiembrie 2009)

778. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurare NOBIL ASIGURĂRI GENERALE S.A. (nr. 51/10, 12 noiembrie 2009)

779. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente ale unor societăți pe acțiuni (nr. 51/7-O, 12 noiembrie 2009)