Nr. 169-170 24.11.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

526. Decret privind rechemarea domnului Valeriu BOBUȚAC din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus (nr. 70-V, 21 noiembrie 2009)

527. Decret privind rechemarea doamnei Eugenia KISTRUGA din funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 71-V, 21 noiembrie 2009)

528. Decret privind rechemarea doamnei Victoria IFTODI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză și în Republica Algeriană Democratică și Populară (nr. 72-V, 21 noiembrie 2009)

529. Decret privind rechemarea domnului Valerian CRISTEA din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Cehă (nr. 73-V, 21 noiembrie 2009)

530. Decret privind rechemarea domnului Ion ROBU din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan și în Georgia (nr. 74-V, 21 noiembrie 2009)

531. Decret privind rechemarea doamnei Lidia GUȚU din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria (nr. 75-V, 21 noiembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

773. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 692, 17 noiembrie 2009)

774. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (nr. 695, 18 noiembrie 2009)

775. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (nr. 696, 19 noiembrie 2009)

776. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 244-XVI din 21 noiembrie 2008 (nr. 697, 19 noiembrie 2009)

777. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind micul trafic de frontieră, semnat la București la 13 noiembrie 2009 (nr. 698, 20 noiembrie 2009)

778. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Valerian CRISTEA (nr. 699, 20 noiembrie 2009)

779. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Ion ROBU (nr. 700, 20 noiembrie 2009)

780. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a doamnei Victoria IFTODI (nr. 701, 20 noiembrie 2009)

781. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a doamnei Lidia GUȚU (nr. 702, 20 noiembrie 2009)

782. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a doamnei Eugenia KISTRUGA (nr. 703, 20 noiembrie 2009)

783. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Valeriu BOBUȚAC (nr. 704, 20 noiembrie 2009)

784. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 262-XVI din 11 decembrie 2008 (nr. 707, 20 noiembrie 2009)

785. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii patronatelor nr. 976-XIV din 11 mai 2000 (nr. 708, 20 noiembrie 2009)

786. Hotărîre privind instalarea bustului scriitorului Liviu Rebreanu (nr. 709, 20 noiembrie 2009)

787. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Andrei POPOV (nr. 712, 20 noiembrie 2009)

788. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Sergiu CIOBANU (nr. 713, 20 noiembrie 2009)

789. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Ilarion POPA (nr. 714, 20 noiembrie 2009)

790. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Vladimir GOLOVATIUC (nr. 715, 20 noiembrie 2009)

791. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Lucia SPOIALĂ (nr. 716, 20 noiembrie 2009)

792. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Vasile GRAMA (nr. 717, 20 noiembrie 2009)

793. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Ludmila DUMITRAȘ (nr. 718, 20 noiembrie 2009)

794. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Victor BABRBĂNEAGRĂ (nr. 719, 20 noiembrie 2009)

795. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Nicoale EȘANU (nr. 720, 20 noiembrie 2009)

796. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Ion APOSTOL (nr. 721, 20 noiembrie 2009)

797. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Corneliu MВRZA (nr. 722, 20 noiembrie 2009)

798. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei Galina BULAT (nr. 723, 20 noiembrie 2009)

799. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Tatiana POTОNG (nr. 724, 20 noiembrie 2009)

800. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Loretta HANDRABURA (nr. 725, 20 noiembrie 2009)

801. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Ion MUNTEANU (nr. 726, 20 noiembrie 2009)

802. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Gheorghe POSTICĂ (nr. 727, 20 noiembrie 2009)

803. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Ana VASILACHI (nr. 728, 20 noiembrie 2009)

804. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Vadim PISTRINCIUC (nr. 729, 20 noiembrie 2009)

805. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Oleg LOZAN (nr. 730, 20 noiembrie 2009)

806. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Mihail MAGDEI (nr. 731, 20 noiembrie 2009)

807. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Gheorghe ȚURCANU (nr. 732, 20 noiembrie 2009)

808. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Nicolae ANDRONACHI (nr. 733, 20 noiembrie 2009)

809. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Oleg ȚULEA (nr. 734, 20 noiembrie 2009)

810. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Mihail POP (nr. 735, 20 noiembrie 2009)

811. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Anatolie ZAPANOVICI (nr. 736, 20 noiembrie 2009)

812. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Anatolie ONCEANU (nr. 737, 20 noiembrie 2009)

813. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Vladimir ANTOSII (nr. 741, 20 noiembrie 2009)

814. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Dona ȘCOLA (nr. 742, 20 noiembrie 2009)

815. Hotărîre cu privire la comisiile interguvernamentale moldo-ruse, moldo-kazahe pentru colaborare economică, mixte moldo-ucrainene pentru colaborare comercial-economică, moldo-belaruse pentru colaborare comercialeconomică și moldo-română pentru colaborare economică și integrare europeană (nr. 743, 23 noiembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

780. Ordin cu privire la aprobarea Normativelor veniturilor nete (nr. 188, 16 noiembrie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

781. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 53/1, 20 noiembrie 2009)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control

782. Decizie (nr. 17-6/3-22/03-2009, 21 septembrie 2009)