Nr. 171-172 27.11.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

532. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (nr. 76-V, 23 noiembrie 2009)

533. Lege pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (nr. 64-XVIII, 12 noiembrie 2009)

534. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 69-V, 20 noiembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

816. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 693, 17 noiembrie 2009)

817. Hotărîre privind retragerea din Parlament a unor proiecte de acte legislative și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 694, 18 noiembrie 2009)

818. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 155 din 13 februarie 2003 (nr. 705, 20 noiembrie 2009)

819. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 706, 20 noiembrie 2009)

820. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital (nr. 710, 20 noiembrie 2009)

821. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 711, 20 noiembrie 2009)

822. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind dezvoltarea coordonată a coridoarelor internaționale de transport care traversează teritoriile statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 738, 20 noiembrie 2009)

823. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind facilitarea procedurilor de viză (nr. 739, 20 noiembrie 2009)

824. Hotărîre cu privire la dizolvarea unei instituții rezidențiale (nr. 740, 20 noiembrie 2009)

825. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 744, 23 noiembrie 2009)

826. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea, structurii și efectivului-limită ale Agenției Achiziții Publice (nr. 747, 24 noiembrie 2009)

827. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 748, 25 noiembrie 2009)

828. Hotărîre cu privire la zilele de muncă și odihnă din luna decembrie 2009 și din lunile ianuarie-martie 2010 (nr. 749, 25 noiembrie 2009)

829. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Viorel DANDARA (nr. 750, 25 noiembrie 2009)

830. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Gheorghe SUSARENCO (nr. 751, 25 noiembrie 2009)

831. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Dumitru URSACHI (nr. 752, 25 noiembrie 2009)

832. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Anatol SPIVACENCO (nr. 753, 25 noiembrie 2009)

833. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Ion PERJU (nr. 754, 25 noiembrie 2009)

834. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Ștefan CHITOROAGĂ (nr. 755, 25 noiembrie 2009)

835. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 437 din 16 iulie 2009 (nr. 756, 25 noiembrie 2009)

836. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Vasile BUМACOV (nr. 757, 25 noiembrie 2009)

837. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Gheorghe ARPENTIN (nr. 758, 25 noiembrie 2009)

838. Hotărîre cu privire la confirmarea dlui Ion BOSTAN în postul de rector (nr. 759, 25 noiembrie 2009)

839. Hotărîre cu privire la confirmarea dlui Gheorghe CIOCANU în postul de rector (nr. 760, 25 noiembrie 2009)

840. Hotărîre cu privire la confirmarea dlui Laurențiu CALMUȚCHI în postul de rector (nr. 761, 25 noiembrie 2009)

841. Hotărîre cu privire la desemnarea medicului-șef sanitar de stat al Republicii Moldova (nr. 762, 25 noiembrie 2009)

842. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Eduard BĂNĂRUC (nr. 763, 25 noiembrie 2009)

843. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Constantin STARОȘ (nr. 764, 25 noiembrie 2009)

844. Hotărîre cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 765, 25 noiembrie 2009)

845. Dispoziție (nr. 89-d, 20 noiembrie 2009)

Acte ale Comisiei Extraordinare Antiepidemice Republicane

846. Hotărîre cu privire la evoluția situației epidemiologice, măsurile de control și răspuns la gripa pandemică în Republica Moldova (nr. 9, 20 noiembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

783. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. COLICĂUȚI (nr. 50/2, 6 noiembrie 2009)

784. Hotărîre cu privire la prescrierea lichidării încălcărilor legislației în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (nr. 50/9, 6 noiembrie 2009)

785. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Banca Comercială Banca Socială S.A. (nr. 52/1, 19 noiembrie 2009)

786. Hotărîre cu privire la retragerea licențelor pentru dreptul de a desfășura activitatea de intermediere în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor brokerilor de asigurare Оntreprinderea Mixtă ASIGEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L. și Оntreprinderea Mixtă Broker de Asigurare-Reasigurare «ОКНО В ЕВРОПУ» S.R.L. (nr. 52/3, 19 noiembrie 2009)

787. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Societatea pe acțiuni Oldex (nr. 52/2-O, 19 noiembrie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

788. Hotărîre cu privire la rezultatele alegerilor noi ale primarilor, desfășurate în unele localități la 15 noiembrie 2009 (nr. 3004, 17 noiembrie 2009)

789. Hotărîre cu privire la stabilirea datei turului doi de scrutin pentru alegerea primarilor satelor Lărguța, raionul Cantemir, și Ștefănești, raionul Ștefan Vodă (nr. 3005, 17 noiembrie 2009)

790. Hotărîre cu privire la încetarea procesului electoral privind desfășurarea alegerilor noi la funcția de primar al comunei Seliște, raionul Orhei (nr. 3007, 17 noiembrie 2009)

791. Hotărîre cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri (nr. 3008, 17 noiembrie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

792. Decizie cu privire la asigurarea pluralismului de opinii în cadrul serviciilor de programe ale unor posturi TV (nr. 110, 6 noiembrie 2009)

793. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie prin satelit pentru posturile de televiziune Fishing amp; Hunting Premium Channel și TV Publika (nr. 111, 6 noiembrie 2009)

794. Decizie cu privire la serviciile de programe difuzate de canalul TV Совершенно секретно (Federația Rusă) (nr. 112, 6 noiembrie 2009)

795. Decizie cu privire la reperfectarea Autorizației de retransmisie pentru studioul TV prin cablu Veb (nr. 113, 6 noiembrie 2009)

796. Decizie cu privire la serviciile de programe difuzate de canalul TV Шансон (nr. 114, 6 noiembrie 2009)

797. Decizie cu privire la cererile prealabile ale S.C. Brandson SRL și S.C. PROVIDEO SRL (nr. 115, 6 noiembrie 2009)

798. Decizie cu privire la activitatea posturilor de radio Ploaia de argint și City FM (nr. 116, 6 noiembrie 2009)

799. Decizie cu privire la suspendarea acțiunii autorizației de retransmisie eliberate întreprinderii Modumteh SRL în legătură cu semnarea contractului de locațiune (nr. 117, 6 noiembrie 2009)

800. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru achiziționarea unui copiator (nr. 118, 6 noiembrie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte