Nr. 174-176 04.12.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

539. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind completarea articolului 283 al Titlului VI din Codul fiscal (nr. 68-XVIII, 26 noiembrie 2009)

540. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind interpretarea punctului 22) alineatul (1) al articolului 103 din Codul fiscal (nr. 69-XVIII, 26 noiembrie 2009)

541. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind importul unei unități de transport (nr. 70-XVIII, 26 noiembrie 2009)

542. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind împuternicirea Guvernului Republicii Moldova cu dreptul de a decide în privința importării în țară, în calitate de ajutor tehnic, a unităților de transport cu destinație specială cu termen sporit de exploatare (nr. 71-XVIII, 26 noiembrie 2009)

543. Decret privind conferirea de titluri onorifice (nr. 77-V, 26 noiembrie 2009)

544. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Alecu RENIȚĂ (nr. 78-V, 26 noiembrie 2009)

545. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Simion ROPOT (nr. 79-V, 29 noiembrie 2009)

546. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Grigore BARBU BU (nr. 80-V, 30 noiembrie 2009)

547. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Alexandr OLEINIC (nr. 81-V, 1 decembrie 2009)

548. Decret privind constituirea Comisiei pentru reforma constituțională (nr. 83-V, 1 decembrie 2009)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

23. Hotărîre pentru revizuirea Avizului Curții Constituționale nr. 4 din 26 decembrie 2000 Privind constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului (nr. 20, 27 noiembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

859. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la energia electrică (nr. 745, 23 noiembrie 2009)

860. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii cu privire la modificarea art. 66 alin. (3) din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 771, 27 noiembrie 2009)

861. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1259 din 1 noiembrie 2006 (nr. 774, 27 noiembrie 2009)

862. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunității Energetice, semnat la Atena la 25 octombrie 2005 (nr. 775, 27 noiembrie 2009)

863. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unor mijloace de transport (nr. 776, 27 noiembrie 2009)

864. Hotărîre privind retragerea din Parlament a unor proiecte de acte legislative și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 780, 30 noiembrie 2009)

865. Hotărîre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 129 din 15 februarie 2000 (nr. 781, 30 noiembrie 2009)

866. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind amnistia (nr. 782, 30 noiembrie 2009)

867. Hotărîre cu privire la transmiterea unui pachet de acțiuni ale statului (nr. 783, 30 noiembrie 2009)

868. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului tehnic între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Republicii Franceze cu privire la cooperarea în domeniul geografiei militare (nr. 784, 30 noiembrie 2009)

869. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Africa de Sud privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 785, 30 noiembrie 2009)

870. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Tratatului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea economică pe anii 2010-2013 (nr. 786, 30 noiembrie 2009)

871. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Coreea privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 787, 30 noiembrie 2009)

872. Hotărîre cu privire la instalarea plăcii comemorative a poetului Emil Nicula (nr. 788, 30 noiembrie 2009)

873. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 569 din 23 mai 2006 (nr. 789, 30 noiembrie 2009)

874. Hotărîre pentru aprobarea Programului de stabilizare și relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011 (nr. 790, 1 decembrie 2009)

875. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (nr. 793, 2 decembrie 2009)

876. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.749 din 25 noiembrie 2009 (nr. 794, 2 decembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

803. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. MICROCREDIT (nr. 51/1, 12 noiembrie 2009)

804. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PARTENER-BROKER S.R.L. (nr. 54/2, 26 noiembrie 2009)

805. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 54/3, 26 noiembrie 2009)

806. Hotărîre cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a acțiunilor plasate la înființarea Agentului de Asigurare Galfin-Grup S.A. (nr. 54/4, 26 noiembrie 2009)

807. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut LĂPUȘNA-CREDIT (nr. 54/7, 26 noiembrie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

808. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV (nr. 127, 27 noiembrie 2009)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

809. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al Informației privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depășesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) al CF (nr. 317, 27 noiembrie 2009)