Nr. 177-179 05.12.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

549.nbsp;nbsp;nbsp; D E C R E T privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 244-XVI din 21 noiembrie 2008

550.nbsp;nbsp;nbsp; L E G E pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr.244-XVI din 21 noiembrie 2008

551.nbsp;nbsp;nbsp; D E C R E T privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative

552.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;L E G E pentru modificarea unor acte legislative