Nr. 347-352 07.10.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

720. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Gheorghe DIACONU (nr. 2351-VII, 28 septembrie 2016)

721. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnei Ludmila GUZUN (nr. 2352-VII, 28 septembrie 2016)

722. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” doamnei Elena CONDREA (nr. 2353-VII, 28 septembrie 2016)

723. Decret privind conferirea titlului onorific „Maestru în Artă” domnului Victor MARINESCU (nr. 2354-VII, 28 septembrie 2016)

724. Decret privind conferirea gradului special de general-maior al Serviciului de Informații și Securitate domnului Mihai BALAN (nr. 2356-VII, 3 octombrie 2016)

725. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” Excelenței Sale domnului Aleksandr LUKAȘENKO (nr. 2364-VII, 4 octombrie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

75. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 17a/2016 privind controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1906-VII din 12 ianuarie 2016 (eliberarea din funcție a unui judecător) (nr. 24, 29 aprilie 2016)

76. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 62g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 60 alin. (9) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului (eliberarea din serviciu a polițistului ales într-o funcție electivă) (nr. 37, 14 iunie 2016)

77. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 111a/2016 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din articolele 42 alin. (6), 102 alin. (1) şi (2) şi 156 alin. (3) din Codul electoral (procedura colectării semnăturilor de către candidaţii la alegerile prezidenţiale) (nr. 63, 26 septembrie 2016)

78. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 109g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 26 alin. (6) lit. b) din Legea privind partidele politice (finanțarea partidelor politice) (nr. 64, 26 septembrie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

31. Hotărîre cu privire la Raportul auditului de performanță „Întrunesc criterii motivaționale și de performanță sistemele de remunerare în sectorul public?” (nr. 28, 19 iulie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1190. Hotărîre cu privire la Cadrul bugetar pe termen mediu (2017-2019) (nr. 1011, 26 august 2016)

1191. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1099, 29 septembrie 2016)

1192. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1100, 30 septembrie 2016)

1193. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 1101, 30 septembrie 2016)

1194. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind colaborarea în domeniul combaterii căderilor de grindină în zona transfrontalieră moldo-română (nr. 1102, 30 septembrie 2016)

1195. Hotărîre cu privire la completarea Nomenclatorului lucrărilor sezoniere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1273 din 19 noiembrie 2004 (nr. 1103, 30 septembrie 2016)

1196. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (nr. 1104, 30 septembrie 2016)

1197. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1105, 30 septembrie 2016)

1198. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022 (nr. 1106, 3 octombrie 2016)

1199. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, la lucrările sesiunii a 71-a a Adunării Generale ONU (New York, 19-24 septembrie 2016) (nr. 1107, 3 octombrie 2016)

1200. Hotărîre cu privire la delegarea funcţionarului Ministerului Justiţiei la Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale (OIPC Interpol) (nr. 1108, 5 octombrie 2016)

1201. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Andrian DELINSCHI (nr. 1109, 5 octombrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1631. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală RGML 16:2016 „Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare în cadrul sistemului naţional de metrologie” (nr. 177, 18 august 2016)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1632. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Vieru Elena (nr. 948, 3 octombrie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1633. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM A.01.02:2016 „Sistemul de documente normative în construcții. Dispoziții generale (nr. 111, 27 septembrie 2016)

1634. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM E.02.02:2016 „Fiabilitatea elementelor de construcții și terenurilor de fundații. Principii de bază” (nr. 112, 29 septembrie 2016)

1635. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP E.04.07:2016 „Proiectarea izolării fonice a elementelor de închidere pentru clădirile locative și sociale” (nr. 113, 29 septembrie 2016)

1636. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM С.04.05:2016 „Acoperiri de izolare și finisare” (nr. 114, 29 septembrie 2016)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1637. Ordin cu privire la abrogarea Ordinelor ministrului agriculturii și industriei alimentare nr.22 din 28 februarie 2001, nr.198 din 22 august 2005, nr.51 din 19 martie 2007 (nr. 191, 14 septembrie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1638. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 230 din 31 martie 2016 „Cu privire la Consiliul de sănătate publică teritorial” (nr. 603, 22 iulie 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1639. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind decizia de clasificare a mărfurilor (nr. 296-O, 19 august 2016)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1640. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de repartizare a costurilor de producție pentru servicii poștale rezervate și nerezervate (nr. 24, 29 septembrie 2016)

1641. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului poștal universal (nr. 25, 29 septembrie 2016)

1642. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI (nr. 26, 29 septembrie 2016)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

1643. Decizie cu privire la suspendarea Deciziei nr. 11/107 din 25.01.2016 cu privire la abrogarea Deciziei nr. 1/57 din 12.01.2012 și a pct. 5.1 din Decizia nr. 3/1566 din 20.09.2013 referitoare la Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI) (nr. 13/1931, 30 septembrie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1644. Hotărîre cu privire la prescrierea Societății pe acțiuni “MOLDASIG” (nr. 49/1, 30 septembrie 2016)

1645. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare „CONSASIG-SERVICE” S.R.L. (nr. 49/2, 30 septembrie 2016)

1646. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 49/3, 30 septembrie 2016)

1647. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GALAS” S.A. (nr. 49/4, 30 septembrie 2016)

1648. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 49/9, 30 septembrie 2016)

1649. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni ”DRENAJ” (nr. 49/10, 30 septembrie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1650. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014 (nr. 143, 30 august 2016)

1651. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2689 din 7 octombrie 2014 (nr. 144, 30 august 2016)

1652. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenților electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 din 12 decembrie 2006 (nr. 145, 30 august 2016)

1653. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3353 din 20 iulie 2010 (nr. 146, 30 august 2016)

1654. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015 (nr. 147, 30 august 2016)

1655. Hotărîre pentru aprobarea Instrucțiunii privind particularitățile evidenței contabile a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor (nr. 148, 30 august 2016)

1656. Hotărîre cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr.290 din 27 iunie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 149, 30 august 2016)

1657. Hotărîre pentru completarea Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 18 august 2014 (nr. 150, 30 august 2016)

1658. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Dumitru Ciubașenco (nr. 151, 2 septembrie 2016)

1659. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Andrei Năstase (nr. 152, 2 septembrie 2016)

1660. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Mihai Ghimpu (nr. 153, 2 septembrie 2016)

1661. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dna Maia Sandu (nr. 154, 2 septembrie 2016)

1662. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Iurie Leancă (nr. 155, 2 septembrie 2016)

1663. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Igor Dodon (nr. 156, 2 septembrie 2016)

1664. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Mihai Corj (nr. 157, 2 septembrie 2016)

1665. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Marian Lupu (nr. 158, 2 septembrie 2016)

1666. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Artur Croitor (nr. 159, 2 septembrie 2016)

1667. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea pentru desfășurarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016 (nr. 160, 2 septembrie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1668. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 257, 29 septembrie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte