Nr. 229-243 07.07.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

357. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare pentru Programul transnațional Dunărea 2014–2020 dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Economiei Naționale al Ungariei (nr. 93-VIII, 27 martie 2017)

358. Lege pentru ratificarea Acordului de finanţare pentru Programul transnațional Dunărea 2014–2020 dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Economiei Naționale al Ungariei (nr. 12, 2 martie 2017)

359. Decret cu privire la promulgarea Legii integrității (nr. 238-VIII, 26 iunie 2017)

360. Legea integrităţii (nr. 82, 25 mai 2017)

361. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 235-VIII, 23 iunie 2017)

362. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 83, 25 mai 2017)

363. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 239-VIII, 26 iunie 2017)

364. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 92, 26 mai 2017)

365. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 245-VIII, 29 iunie 2017)

366. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 94, 2 iunie 2017)

367. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 240-VIII, 26 iunie 2017)

368. Lege pentru modificarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 103, 9 iunie 2017)

369. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 241-VIII, 26 iunie 2017)

370. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 104, 9 iunie 2017)

371. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător (nr. 243-VIII, 26 iunie 2017)

372. Lege pentru completarea Legii nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător (nr. 106, 9 iunie 2017)

373. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic (nr. 246-VIII, 29 iunie 2017)

374. Lege pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic (nr. 108, 9 iunie 2017)

375. Decret privind conferirea de distincții de stat unor militari din Batalionul de Gardă al Ministerului Apărării (nr. 234-VIII, 22 iunie 2017)

376. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente cu privire la Acordul între Guvernul Federației Ruse și Comunitatea Statelor Independente privind condițiile aflării pe teritoriul Federației Ruse a Biroului de coordonare a combaterii criminalității organizate și altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 236-VIII, 26 iunie 2017)

377. Decret privind înregistrarea stemei şi drapelului orașului Cornești, raionul Ungheni (nr. 237-VIII, 26 iunie 2017)

378. Decret privind abrogarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1552-VII din 6 mai 2015 (nr. 244-VIII, 26 iunie 2017)

379. Decret privind numirea doamnei Victoria SÎRBU în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 248-VIII, 30 iunie 2017)

380. Decret privind numirea domnului Igor BAȚALAI în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 249-VIII, 30 iunie 2017)

381. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 250-VIII, 30 iunie 2017)

382. Decret privind numirea în funcție a unor judecători la Judecătoria Chișinău (nr. 251-VIII, 30 iunie 2017)

383. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 252-VIII, 30 iunie 2017)

384. Decret privind declararea anului 2018 Anul Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei (nr. 253-VIII, 2 iulie 2017)

385. Decret privind eliberarea doamnei Nelia PODLISNIC din funcția de judecător la Judecătoria Drochia (nr. 254-VIII, 4 iulie 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

11. Hotărâre cu privire la Rapoartele auditului de conformitate combinat cu auditul performanței și auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2016 (nr. 22, 30 mai 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

566. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 432, 13 iunie 2017)

567. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 433, 13 iunie 2017)

568. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 434, 13 iunie 2017)

569. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 435, 13 iunie 2017)

570. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 463, 26 iunie 2017)

571. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea art.27 din Legea nr. 344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) (nr. 464, 26 iunie 2017)

572. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 465, 26 iunie 2017)

573. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 467, 27 iunie 2017)

574. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind activitatea băncilor (nr. 468, 27 iunie 2017)

575. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (nr. 469, 27 iunie 2017)

576. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova și Ministerul Bunăstării al Republicii Letonia pentru implementarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Letonia în domeniul securității sociale și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 470, 28 iunie 2017)

577. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1527-XIII din 19 februarie 1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție „Valkaneş” (nr. 481, 28 iunie 2017)

578. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 483, 29 iunie 2017)

579. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1010 din 26 august 2016 (nr. 484, 29 iunie 2017)

580. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 (nr. 485, 29 iunie 2017)

581. Hotărîre cu privire la schimbul unor terenuri (nr. 486, 29 iunie 2017)

582. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 487, 29 iunie 2017)

583. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor obiecte de cult religios (nr. 488, 29 iunie 2017)

584. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 489, 29 iunie 2017)

585. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea articolului 34 alineatul (1) din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 490, 29 iunie 2017)

586. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 491, 29 iunie 2017)

587. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 492, 29 iunie 2017)

588. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare (nr. 493, 30 iunie 2017)

589. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 494, 30 iunie 2017)

590. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 496, 3 iulie 2017)

591. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul tineretului şi sportului (nr. 497, 3 iulie 2017)

592. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de cooperare a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul educaţiei în sfera electroenergeticii, întocmit la Bişkek la 7 iunie 2016 (nr. 498, 3 iulie 2017)

593. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse în domeniul transportului rutier internaţional, semnat la Leipzig la 31 mai 2017 (nr. 499, 3 iulie 2017)

594. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 500, 3 iulie 2017)

595. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federal al Austriei cu privire la implementarea Convenţiei privind cooperarea poliţienească în Europa de Sud-Est (nr. 501, 3 iulie 2017)

596. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare şi acordarea împuternicirilor pentru semnarea contractului de asistenţă juridică (nr. 502, 3 iulie 2017)

597. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 2 și nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 (nr. 503, 3 iulie 2017)

598. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 504, 4 iulie 2017)

599. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 505, 4 iulie 2017)

600. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Valeriu DODIŢĂ (nr. 507, 5 iulie 2017)

601. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Mihail GARGAUN (nr. 508, 5 iulie 2017)

602. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Corneliu VASILACHI (nr. 509, 5 iulie 2017)

603. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Dumitru MUNTEANU (nr. 510, 5 iulie 2017)

604. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 511, 5 iulie 2017)

605. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Facilitatea de cooperare tehnică 2016 (nr. 512, 5 iulie 2017)

606. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (nr. 513, 5 iulie 2017)

607. Hotărîre cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri (nr. 514, 5 iulie 2017)

608. Hotărîre privind aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 515, 5 iulie 2017)

609. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind cooperarea economică și tehnică (nr. 516, 5 iulie 2017)

610. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia privind cooperarea în domeniile educației, culturii, științei, tineretului și sportului (nr. 517, 5 iulie 2017)

611. Hotărîre privind edificarea bustului lui Francisk Skorina (nr. 518, 5 iulie 2017)

612. Hotărîre cu privire la schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri (nr. 519, 5 iulie 2017)

613. Hotărîre cu privire la aprobarea obiectivelor proiectului de parteneriat public-privat, a cerințelor generale privind selectarea partenerului privat, precum și a condițiilor parteneriatului public-privat pentru construcția unui complex locativ și a obiectelor de menire socială (nr. 520, 5 iulie 2017)

614. Hotărîre cu privire la constituirea Instituției Publice „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” (nr. 521, 5 iulie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1208. Ordin cu privire la modificarea formatului raportului privind performanța pe programe/subprograme (nr. 98, 20 iunie 2017)

1209. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 (nr. 100, 21 iunie 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1210. Ordin cu privire la situaţia din Republica Democrată Congo şi reînnoirea măsurilor restrictive aplicate acestui stat, prin adoptarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2360 (2017) din 21 iunie 2017 (nr. 780-S-06, 24 iunie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1211. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 511, 24 iunie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1212. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 600/320-A din 24 iulie 2015 „Cu privire la mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală” (nr. 479/376-A, 15 iunie 2017)

1213. Ordin cu privire la aprobarea Grilei de punctaj de evaluare a medicamentului propus pentru includere în lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 480/277-A, 15 iunie 2017)

1214. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 727/494-A din 21.09.2016 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea tratamentului episodic în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu, cu medicamente c ompensate din fondurileasigurării obligatorii de asistență medicală, a unor maladii frecvent întîlnite în practica medicului de familie” (nr. 561/298-A, 30 iunie 2017)

1214a. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 492/139-A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” și a Ordinului nr. 733/500-A din 23 septembrie 2016 despre modificarea şi completarea Ordinului nr.492/139-A din 22 aprilie 2013 (nr. 562/299-A, 30 iunie 2017)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1215. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 233-O, 16 iunie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1216. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 237/2017, 27 iunie 2017)

1217. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 238/2017, 27 iunie 2017)

1218. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 268/2017, 29 iunie 2017)

1219. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 270/2017, 29 iunie 2017)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1220. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-108, 8 iunie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1221. Hotărâre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „NIMORENI” (nr. 26/1, 23 iunie 2017)

1222. Hotărâre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni de selecție și hibridizarea păsărilor „FLORENI” (nr. 26/6, 23 iunie 2017)

1223. Hotărâre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea Comercială „TOMAI-VINEX” S.A. (nr. 26/7, 23 iunie 2017)

1224. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 26/9, 23 iunie 2017.)

1225. Hotărâre privind Planul de redresare financiară a Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 26/11, 23 iunie 2017)

1226. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 64/10 din 23.12.2016 (nr. 27/2, 30 iunie 2017)

1227. Hotărâre privind înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 27/3, 30 iunie 2017)

1228. Hotărâre privind înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 27/12, 30 iunie 2017)

1229. Hotărâre privind înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 27/13, 30 iunie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1230. Decizie cu privire la examinarea și avizarea unor acte legislative (nr. 10/75, 26 mai 2017)

1231. Decizie cu privire la examinarea demersurilor „REAL RADIO” SRL, „JEVISE” SRL, „Canal Regional” SRL și ÎCS „Jurnal de Chișinău Plus” SRL (nr. 11/77, 8 iunie 2017)

1232. Decizie cu privire la prezentarea de către radiodifuzori și distribuitori de servicii a rapoartelor de activitate pentru anul 2016 (nr. 11/78, 8 iunie 2017)

1233. Decizie cu privire la activitatea posturilor de televiziune „OTV” și „Stil TV” (nr. 11/79, 8 iunie 2017)

1234. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie eliberată „BUSUIOC MEDIA” SRL pentru postul de televiziune „BUSUIOC TV” (nr. 11/80, 8 iunie 2017)

1235. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 11/81, 8 iunie 2017)

1236. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrilor CCA (nr. 11/82, 8 iunie 2017)

1237. Decizie cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru efectuarea unor deplasări de serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 11/83, 8 iunie 2017)

1238. Decizie cu privire la examinarea solicitării Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (nr. 12/85, 13 iunie 2017)

1239. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a unui duplicat al licenței de emisie pentru „TRUST TV” SRL (nr. 12/86, 13 iunie 2017)

1240. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 12/87, 13 iunie 2017)

1241. Decizie cu privire la examinarea sesizării nr. 03-18/1245 din 07.04.2017, din partea dlui Igor ȘEREMET, primar-interimar al mun. Bălți (nr. 12/88, 13 iunie 2017)

Acte ale Comisiei Interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control

1242. Decizie (nr. 26-11/1-22/04-2017, 23 iunie 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1243. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii (nr. 162, 28 iunie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte