Nr. 180-8 08.12.2009


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

877. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 429 din 16 mai 2005 (nr. 791, 2 decembrie 2009)

878. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la lucrările ședinței Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente (Ucraina, or. Ialta, 20 noiembrie 2009) (nr. 792, 2 decembrie 2009)

879. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 472 din 26 martie 2008 (nr. 795, 3 decembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

810. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri notarul privat Durnescu Tatiana (nr. 449, 20 noiembrie 2009)

811. Ordin cu privire la modificarea ordinului nr. 6 din 16 ianuarie 2008 (nr. 471, 30 noiembrie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

812. Hotărîre (nr. DC-120-08/61, 15 octombrie 2009)

813. Dispoziție (nr. 39, 26 august 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

814. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Societatea de Asigurări MOLDCARGO S.R.L. (nr. 54/1, 26 noiembrie 2009)

815. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale societăților pe acțiuni Autoprim Service și SLI (nr. 54/5-O, 26 noiembrie 2009)

816. Ordonanță cu privire la deblocarea contului bancar al Societății pe acțiuni Fabrica de conserve Olănești (nr. 55/1-O, 27 noiembrie 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

817. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (nr. 231, 15 octombrie 2009)

818. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova (nr. 237, 22 octombrie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte