Nr. 181-183 11.12.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

553. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2010 (nr. 77-XVIII, 27 noiembrie 2009)

554. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Interparlamentară a Țărilor Membre ale C.S.I. (nr. 81-XVIII, 27 noiembrie 2009)

555. Hotărîre pentru aprobarea bugetului Curții Constituționale pe anul 2010 (nr. 85-XVIII, 3 decembrie 2009)

556. Hotărîre de aprobare a procesului-verbal nr. 1 privind alegerea președintelui și a secretarului comisiei speciale și de aprobare a procesului-verbal nr. 3 privind modelul buletinului de vot secret pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova ale ședinței comisiei speciale de desfășurare a alegerilor repetate pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 98-XVIII, 7 decembrie 2009)

557. Hotărîre de aprobare a procesului-verbal nr. 5 privind totalizarea rezultatelor votării al ședinței comisiei speciale de desfășurare a alegerilor repetate pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 99-XVIII, 7 decembrie 2009)

558. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Victor BAJEREANU (nr. 82-V, 1 decembrie 2009)

559. Decret pentru inițierea negocierilor și eliberarea deplinelor puteri domnului Victor CATAN, ministru al afacerilor interne (nr. 86-V, 8 decembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

881. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru abrogarea Legii nr. 186-XVI din 29 iunie 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (nr. 797, 7 decembrie 2009)

882. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Regatul Belgiei și Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Croația, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Moldova, Muntenegru, Republica Serbia și Misiunea Administrativă Interimară a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo, din partea Kosovo, în conformitate cu Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind privilegiile și imunitățile Secretariatului Acordului Central European de Comerț Liber, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2008 (nr. 798, 7 decembrie 2009)

883. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri doamnei Maria BORTA, președinte al Casei Naționale de Asigurări Sociale (nr. 799, 7 decembrie 2009)

884. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2009 nr. 263-XVI din 11 decembrie 2008 (nr. 800, 7 decembrie 2009)

885. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea articolului III din Legea nr. 559-XV din 25 decembrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 801, 7 decembrie 2009)

886. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 802, 7 decembrie 2009)

887. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Privind aprobarea Regulamentului comisiei administrative (nr. 803, 7 decembrie 2009).

888. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 805, 7 decembrie 2009)

889. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2010 (nr. 806, 7 decembrie 2009). .

890. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (nr. 808, 8 decembrie 2009)

891. Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2010 (nr. 809, 8 decembrie 2009)

892. Hotărîre cu privire la instalarea în municipiul Comrat a busturilor unor personalități marcante (nr. 810, 9 decembrie 2009)

893. Dispoziție (nr. 91-d, 7 decembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

819. Prescripție (nr. DCF-10-09/31, 3 decembrie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

820. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare AUTORIG-ASIG S.R.L. (nr. 56/6, 4 decembrie 2009)

821. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PRODEVIZ S.R.L. (nr. 56/7, 4 decembrie 2009)

822. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 56/10, 4 decembrie 2009).

823. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Farmacia nr. 280 (nr. 56/11, 4 decembrie 2009)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

824. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la funcționarea consiliilor științifice specializate și conferirea gradelor ștințifice și titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova (nr. AT-06/1, 5 noiembrie 2009)

825. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditarea Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova (nr. AC-06/2, 12 noiembrie 2009)

826. Hotărîre cu privire la eliberarea Certificatului de acreditare Instituției publice Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare (nr. AC-06/4-1, 12 noiembrie 2009)

827. Hotărîre cu privire la eliberarea Certificatului de acreditare Institutului Științifico-Practic de Fitotehnie (nr. AC-06/4-2, 12 noiembrie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

828. Hotărîre cu privire la rezultatele turului doi de scrutin pentru alegerea primarilor satelor Lărguța, raionul Cantemir, și Ștefănești, raionul Ștefan Vodă, desfășurat la 29 noiembrie 2009 (nr. 3025, 1 decembrie 2009)

829. Hotărîre cu privire la rezultatele alegerilor noi ale primarilor, desfășurate în unele localități la 29 noiembrie 2009 (nr. 3026, 1 decembrie 2009)

830. Hotărîre cu privire la stabilirea datei turului doi de scrutin pentru alegerea primarilor satelor Păpăuți, raionul Rezina, și Fuzăuca, raionul Șoldănești (nr. 3027, 1 decembrie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

830a. Decizie cu privire la Concursul pentru suplinirea funcției de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania Teleradio-Moldova, anunțat prin Decizia CCA nr. 109 din 6 noiembrie 2009 (nr. 128, 4 decembrie 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

831. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de garantare a creditelor acordate de Banca Națională a Moldovei băncilor (nr. 256, 27 noiembrie 2009)