Nr. 184-186 15.12.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

560. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 92-V, 11 decembrie 2009)

561. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 91-XVIII, 4 decembrie 2009)

562. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 262-XVI din 11 decembrie 2008 (nr. 93-V, 11 decembrie 2009)

563. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 262-XVI din 11 decembrie 2008 (nr. 94-XVIII, 4 decembrie 2009)

564. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 86-XVIII, 3 decembrie 2009)

565. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind modificarea unor prevederi ale Codului penal al Republicii Moldova (nr. 87-XVIII, 3 decembrie 2009)

566. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind modificarea unor prevederi din articolul 1741 din Codul cu privire la contravențiile administrative din 29 martie 1985 (nr. 88-XVIII, 4 decembrie 2009)

567. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege cu privire la statutul procurorului (nr. 89-XVIII, 4 decembrie 2009)

568. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind interpretarea articolului 46 alineatul (3) din Codul electoral în redacția Legii nr. 796-XV din 25 ianuarie 2002 pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 95-XVIII, 4 decembrie 2009)

569. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege cu privire la modificarea articolului 25 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolului 38 alineatul (1) din Codul jurisdicției constituționale (nr. 96-XVIII, 4 decembrie 2009)

570. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind abrogarea unor prevederi din Codul penal (art. 170) și Codul cu privire la contravențiile administrative (art. 472 și 473) (nr. 97-XVIII, 4 decembrie 2009)

571. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 694-II din 28 iulie 1998 (nr. 87-V, 10 decembrie 2009)

572. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 88-V, 10 decembrie 2009)

573. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 89-V, 10 decembrie 2009)

574. Decret conferirea gradului superior de calificare a judecătorului (nr. 90-V, 10 decembrie 2009)

575. Decret privind eliberarea domnului Alexandru ROMAN din funcția de rector al Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 91-V, 11 decembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

894. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1205 din 16 septembrie 2002 (nr. 804, 7 decembrie 2009)

895. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 807, 7 decembrie 2009)

896. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental privind călătoriile fără vize ale cetățenilor (nr. 811, 9 decembrie 2009)

897. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 812, 9 decembrie 2009)

898. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forțele Armate (nr. 813, 9 decembrie 2009)

899. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZAR, viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 814, 9 decembrie 2009)

900. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor Proveniți din Activitatea Ilicită al Republicii Letone privind cooperarea în domeniul combaterii legalizării veniturilor provenite din activitatea ilicită și finanțarea terorismului, semnat la Riga la 7 octombrie 2009 (nr. 815, 9 decembrie 2009)

901. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale al Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul agriculturii (nr. 816, 9 decembrie 2009)

902. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polonia (nr. 817, 9 decembrie 2009)

903. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 926 din 12 iulie 2002 (nr. 818, 10 decembrie 2009)

Acte ale Comisiei Extraordinare Antiepidemice Republicane

904. Hotărîre cu privire la evoluția situației epidemiologice, măsurile de control și răspuns la gripa pandemică în Republica Moldova (nr. 11, 4 decembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

832. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. Mereni (nr. 56/5-O, 4 decembrie 2009)

833. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Оntreprinderea Mixtă Moldo-Cipriotă Societatea Internațională de Asigurări MOLDASIG S.R.L. (nr. 56/8-O, 4 decembrie 2009)