Nr. 187-188 18.12.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

573. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 187 privind cadrul de promovare a sănătății și securității în muncă (nr. 97-V, 12 decembrie 2009)

574. Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 187 privind cadrul de promovare a sănătății și securității în muncă (nr. 72-XVIII, 26 noiembrie 2009)

575. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului cu privire la introducerea modificărilor în Acordul cu privire la scutirea de taxe vamale, de impozite și de eliberare a permiselor speciale de transportare a documentelor normative, etaloanelor, mijloacelor de măsurare, mostrelor-etalon transportate în scopul verificării și atestării metrologice din 10 februarie 1995 (nr. 98-V, 12 decembrie 2009)

576. Lege pentru ratificarea Protocolului cu privire la introducerea modificărilor în Acordul cu privire la scutirea de taxe vamale, de impozite și de eliberare a permiselor speciale de transportare a documentelor normative, etaloanelor, mijloacelor de măsurare, mostrelor-etalon transportate în scopul verificării și atestării metrologice din 10 februarie 1995 (nr. 73-XVIII, 26 noiembrie 2009)

577. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind colaborarea în domeniul turismului (nr. 99-V, 12 decembrie 2009)

578. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind colaborarea în domeniul turismului (nr. 78-XVIII, 27 noiembrie 2009)

579. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția Comisiei Internaționale de Stare Civilă nr. 20 privind eliberarea certificatului de capacitate matrimonială (nr. 100-V, 12 decembrie 2009)

580. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția Comisiei Internaționale de Stare Civilă nr. 20 privind eliberarea certificatului de capacitate matrimonială (nr. 79-XVIII, 27 noiembrie 2009)

581. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 21-XVI din 3 februarie 2009 cu privire la folosirea unor bunuri imobile (nr. 101-V, 12 decembrie 2009)

582. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 21-XVI din 3 februarie 2009 cu privire la folosirea unor bunuri imobile (nr. 84-XVIII, 3 decembrie 2009)

583. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 102-V, 14 decembrie 2009)

584. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 90-XVIII, 4 decembrie 2009)

585. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 94-V, 12 decembrie 2009)

586. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 93-XVIII, 4 decembrie 2009)

587. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Hotărîre cu privire la amendarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice acordate de instituții de învățămînt acreditate în Republica Moldova și România din 20 iunie 1998 (nr. 80-XVIII, 27 noiembrie 2009)

588. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 88-V, 10 decembrie 2009)

589. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 89-V, 10 decembrie 2009)

590. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului (nr. 90-V, 10 decembrie 2009)

591. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Petr KYPR (nr. 95-V, 12 decembrie 2009)

592. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 138-III din 13 iulie 2001 (nr. 96-V, 12 decembrie 2009)

593. Decret privind numirea unor membri ai Comisiei de Certificare de pe lîngă Ministerul Justiției (nr. 103-V, 14 decembrie 2009)

594. Decret privind numirea domnului Mihai BALAN în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele de politică externă și integrare europeană (nr. 104-V, 14 decembrie 2009)

595. Decret privind numirea domnului Alexei ROIBU în funcția de director general al Serviciului Grăniceri, comandant al Trupelor de Grăniceri (nr. 106-V, 17 decembrie 2009)

596. Decret privind rechemarea domnului Nicolae CHIRTOACĂ din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în Canada, în Republica Federativă a Braziliei și în Statele Unite Mexicane (nr. 107-V, 17 decembrie 2009)

597. Decret privind rechemarea domnului Nicolae GUMENОI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina (nr. 108-V, 17 decembrie 2009)

598. Decret privind rechemarea doamnei Natalia SOLCAN din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și în Irlanda (nr. 109-V, 17 decembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

905. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 819, 12 decembrie 2009)

906. Hotărîre cu privire la Comisia națională extraordinară de sănătate publică (nr. 820, 14 decembrie 2009)

907. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 821, 14 decembrie 2009)

908. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 (nr. 822, 14 decembrie 2009)

909. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 708 din 13 iunie 2008 (nr. 823, 14 decembrie 2009)

910. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind numirea domnului Alexei ROIBU în funcția de director general al Serviciului Grăniceri, comandant al Trupelor de Grăniceri (nr. 828, 16 decembrie 2009)

911. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Lazăr CHIRICĂ (nr. 829, 16 decembrie 2009)

912. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Tudor COPACI (nr. 830, 16 decembrie 2009)

913. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Nicolae ONILOV (nr. 831, 16 decembrie 2009)

914. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Mihaela IACOB (nr. 832, 16 decembrie 2009)

915. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Nicolae CHIRTOACĂ (nr. 833, 16 decembrie 2009)

916. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Nicolae GUMENОI (nr. 834, 16 decembrie 2009)

917. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a doamnei Natalia SOLCAN (nr. 835, 16 decembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

834. Ordin privind abrogarea unor documente normativ-tehnice în domeniul securității industriale (nr. 172, 10 decembrie 2009)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

835. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 84, 7 decembrie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

836. Hotărîre privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicații electronice (nr. 278, 17 noiembrie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

837. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. Conacul Boierului (nr. 50/1, 6 noiembrie 2009)

838. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania Mixtă de Asigurări EXIM-ASINT S.A. (nr. 56/1, 4 decembrie 2009)

839. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut ORHEI CREDIT (nr. 57/1, 11 decembrie 2009)

840. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 57/5, 11 decembrie 2009)

841. Hotărîre cu privire la înregistrarea modificărilor în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 57/6, 11 decembrie 2009)

842. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni SANTEMO (nr. 57/7, 11 decembrie 2009)

843. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de procurare pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Zorile, inițiată de insider (nr. 57/8, 11 decembrie 2009)

844. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 58/1, 15 decembrie 2009)

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

845. Hotărîre privind determinarea plafonului de garantare (nr. 101/1, 10 decembrie 2009)