Nr. 189-190 22.12.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

599. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor unități de tehnică agricolă (nr. 111-V, 17 decembrie 2009)

600. Lege privind importul unor unități de tehnică agricolă (nr. 92-XVIII, 4 decembrie 2009)

601. Hotărîre cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2010 (nr. 100-XVIII, 15 decembrie 2009)

602. Hotărîre cu privire la numirea primului-viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei (nr. 102-XVIII, 17 decembrie 2009)

603. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 312-XVI din 25 decembrie 2008 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 114-XVIII, 18 decembrie 2009)

604. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Tratatului dintre Republica Moldova și Bosnia și Herțegovina privind asistența juridică reciprocă în materie civilă și penală (nr. 105-V, 15 decembrie 2009)

605. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne (nr. 110-V, 17 decembrie 2009)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

34. Hotărîre privind Raportul auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare pentru executarea lucrărilor de reconstrucție și restaurare a Palatului căsătoriilor din mun. Chișinău al Ministerului Dezvoltării Informaționale (nr. 43, 15 octombrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

918. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecția socială specială a unor categorii de populație (nr. 825, 16 decembrie 2009)

919. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Rezerve Materiale, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acesteia (nr. 827, 16 decembrie 2009)

920. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind cooperarea economică și tehnică între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze (nr. 836, 17 decembrie 2009)

921. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la Reuniunea Consiliului de Cooperare Republica Moldova Uniunea Europeană (Bruxelles, Regatul Belgiei, 20-22 decembrie 2009) (nr. 837, 17 decembrie 2009)

922. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Culturii (nr. 840, 17 decembrie 2009)

923. Hotărîre cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat (nr. 845, 18 decembrie 2009)

924. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Mihail PLATON (nr. 846, 18 decembrie 2009)

925. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (nr. 847, 18 decembrie 2009)

926. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Ion LUPU (nr. 848, 18 decembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

846. Hotărîre cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Ziarului Capital Market О.S. (nr. 59/16, 17 decembrie 2009)

847. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor societăți pe acțiuni (nr. 56/12-O, 4 decembrie 2009)

848. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Societatea Cooperatistă de Asigurări MOLDCOOP S.R.L. (nr. 56/15-O, 4 decembrie 2009)

849. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale S.A. Moldloto și S.A. Proura-Vin (nr. 57/9-O, 11 decembrie 2009)

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

850. Ordin privind modificarea și completarea ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 75 din 14 noiembrie 2007 (nr. 72, 27 noiembrie 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

851. Hotărîre cu privire la termenele de prezentare de către băncile licențiate a unor rapoarte (nr. 266, 17 decembrie 2009)

852. Hotărîre cu privire la prelungirea termenului de raportare și de completare a rezervelor obligatorii de către bănci (nr. 268, 17 decembrie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte