Nr. 191-192 25.12.2009


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

927. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul gripal nou A(H1N1) în Republica Moldova (nr. 824, 15 decembrie 2009)

928. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Turismului, a structurii și efectivului-limită ale acesteia (nr. 851, 21 decembrie 2009)

929. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Gheorghe MUNTEANU (nr. 860, 24 decembrie 2009)

930. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Viorel MELNIC (nr. 861, 24 decembrie 2009)

931. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Tudor BALIȚCHI (nr. 862, 24 decembrie 2009)

932. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Valeriu CIUBUC (nr. 863, 24 decembrie 2009)

933. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Vasile DRAGOMIR (nr. 864, 24 decembrie 2009)

934. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind numirea domnului Vasile DRAGOMIR în funcția de comandant al Trupelor de Carabinieri (nr. 865, 24 decembrie 2009)

935. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Ion STĂVILĂ (nr. 866, 24 decembrie 2009)


936. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Dorian CHIROȘCA (nr. 867, 24 decembrie 2009)

937. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Lilia BOLOCAN (nr. 868, 24 decembrie 2009)

938. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Valerii DIOZU (nr. 869, 24 decembrie 2009)

939. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Sergiu SОTNIC (nr. 870, 24 decembrie 2009)

940. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Nicolae BALCĂNUȚĂ (nr. 871, 24 decembrie 2009)

941. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Iurie TURTUREANU (nr. 872, 24 decembrie 2009)

942. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Serghei PALIHOVICI (nr. 873, 24 decembrie 2009)

943. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Anatolie POSTOLACHI (nr. 874, 24 decembrie 2009)

944. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Nicolae CONCESCU (nr. 875, 24 decembrie 2009)

945. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Natalia ROTARU (nr. 876, 24 decembrie 2009)

946. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei Tatiana VIERU (nr. 877, 24 decembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

853. Modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2010 (nr. 07/1-6/161, 15 decembrie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte