Nr. 193-196 29.12.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

606. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 262-XVI din 11 decembrie 2008 (nr. 138-V, 28 decembrie 2009)

607. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 262-XVI din 11 decembrie 2008 (nr. 104-XVIII, 17 decembrie 2009)

608. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 139-V, 28 decembrie 2009)

609. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 108-XVIII, 17 decembrie 2009)

610. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2009 nr. 263-XVI din 11 decembrie 2008 (nr. 140-V, 28 decembrie 2009)

611. Lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2009 nr. 263-XVI din 11 decembrie 2008 (nr. 122-XVIII, 23 decembrie 2009)

612. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului XVIII din Legea nr. 280-XVI din 14 decembrie 2007 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 141-V, 28 decembrie 2009)

613. Lege privind modificarea articolului XVIII din Legea nr. 280-XVI din 14 decembrie 2007 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 125-XVIII, 23 decembrie 2009)

614. Decret privind promulgarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2010 (nr. 142-V, 28 decembrie 2009)

615. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2010 (nr. 128-XVIII, 23 decembrie 2009)

616. Decret privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (nr. 143-V, 28 decembrie 2009)

617. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (nr. 129-XVIII, 23 decembrie 2009)

618. Decret privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2010 (nr. 144-V, 28 decembrie 2009)

619. Legea bugetului de stat pe anul 2010 (nr. 133-XVIII, 23 decembrie 2009)

620. Hotărîre privind proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2010 (nr. 109-XVIII, 17 decembrie 2009)

621. Hotărîre pentru modificarea articolului 3 al Hotărîrii Parlamentului nr. 43-XVIII din 20 octombrie 2009 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea cauzelor și consecințelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009 (nr. 115-XVIII, 18 decembrie 2009)

622. Hotărîre cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 119-XVIII, 23 decembrie 2009)

623. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 112-V, 18 decembrie 2009)

624. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 113-V, 18 decembrie 2009)

625. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 114-V, 18 decembrie 2009)

626. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 115-V, 18 decembrie 2009)

627. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 116-V, 18 decembrie 2009)

628. Decret privind eliberarea domnului Mihail BODEAN din funcția de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 117-V, 18 decembrie 2009)

629. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Andrei URSU (nr. 118-V, 21 decembrie 2009)

630. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Petru MARTA și Efim VREMERE (nr. 119-V, 22 decembrie 2009)

631. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului William Michael PRUZENSKY (nr. 120-V, 22 decembrie 2009)

632. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vasile ODOLEANU (nr. 121-V, 22 decembrie 2009)

633. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători medicali (nr. 122-V, 22 decembrie 2009)

634. Decret privind conferirea de distincții de stat domnului Mihail VANGHELI și doamnei Svetlana SALAMATOV (nr. 123-V, 22 decembrie 2009)

635. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Constantin CIOBANU (nr. 124-V, 22 decembrie 2009)

636. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Maria DONICA (nr. 125-V, 22 decembrie 2009)

637. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 126-V, 24 decembrie 2009)

638. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 131-V, 28 decembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

947. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea articolului XVIII al Legii nr. 280-XVI din 14 decembrie 2007 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 826, 16 decembrie 2009)

948. Hotărîre cu privire la unele condiții privind autorizarea importului sau tranzitului intestinelor de origine animală (nr. 838, 17 decembrie 2009)

949. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate animală aplicabile mișcării necomerciale a animalelor de companie (nr. 839, 17 decembrie 2009)

950. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 312-XVI din 25 decembrie 2008 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 841, 17 decembrie 2009)

951. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului Național de armonizare a legislației pentru anul 2010 (nr. 842, 18 decembrie 2009)

952. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declarației privind accizele și modul de evidență a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz (nr. 843, 18 decembrie 2009)

953. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu privire la finanțarea suplimentară a Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul II al Fondului de Investiții Sociale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 849, 21 decembrie 2009)

954. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 850, 21 decembrie 2009)

955. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării din România privind cooperarea în domeniul topogeodeziei militare, semnat la București la 9 martie 2007 (nr. 852, 21 decembrie 2009)

956. Dispoziție (nr. 92-d, 23 decembrie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

957. Hotărîre cu privire la evoluția situației epidemiologice, măsurile de control și răspuns la gripa pandemică în Republica Moldova (nr. 1, 18 decembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

854. Ordin privind completarea Registrului donatorilor externi (nr. 88, 12 decembrie 2009)

855. Ordin privind aprobarea modificărilor și completărilor în Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă a execuției bugetului raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetului central al unității teritorial autonome custatut juridic special în direcțiile generale finanțe, aprobată prin ordinul ministrului finanțelor nr. 51 din 16 august 2004 (nr. 90, 14 decembrie 2009)

856. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 94, 16 decembrie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

857. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la interconectare (nr. 279, 17 noiembrie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

858. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CAȘUNCA (nr. 59/1, 17 decembrie 2009)

859. Hotărîre cu privire la eliberarea duplicatului licenței Asociației de Economii și Оmprumut VALEA FОNULUI (nr. 59/3, 17 decembrie 2009)

860. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 59/5, 17 decembrie 2009)

861. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 59/6, 17 decembrie 2009)

862. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 59/7, 17 decembrie 2009)

863. Hotărîre cu privire la termenele de prezentare de către participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare a dărilor de seamă specializate (nr. 59/8, 17 decembrie 2009)

864. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare BIRMAN GRUP S.R.L. (nr. 59/10, 17 decembrie 2009)

865. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 60/7, 24 decembrie 2009)

866. Hotărîre cu privire la prescrierea Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule de a respecta prevederile legislației (nr. 60/17, 24 decembrie 2009)

867. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. Lozova (nr. 59/4-O, 17 decembrie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

868. Hotărîre cu privire la rezultatele turului doi de scrutin al alegerilor primarilor satelor Păpăuți, raionul Rezina, și Fuzăuca, raionul Șoldănești, desfășurat la 13 decembrie 2009 (nr. 3032, 15 decembrie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului

869. Decizie cu privire la Cererea prealabilă a Primăriei mun. Bălți privind modificarea Deciziei CCA nr. 99 din 26.10.2009 (nr. 119, 27 noiembrie 2009)

870. Decizie cu privire la cererile prealabile ale ОM SUN COMMUNICATIONS S.R.L. și ОM NAȚIONAL MEDIA S.R.L. (nr. 122, 27 noiembrie 2009)

871. Decizie cu privire la eliberarea Autorizației de retransmisie pentru S.C. VARTERA-PLUS S.R.L. (nr. 123, 27 noiembrie 2009)

872. Decizie cu privire la Оncheierea Oficiului de executare Centru nr. 2-709/09 din 6 noiembrie 2009 (nr. 125, 27 noiembrie 2009)

873. Decizie cu privire la Decizia Curții Supreme de Justiție din 12 noiembrie 2009 (nr. 126, 27 noiembrie 2009)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

874. Ordin cu privire la aprobarea listei agenților economici care pot beneficia în anul 2010 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecție (nr. 363, 16 decembrie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte