Nr. 1-12 12.01.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

1. Hotărîre privind desemnarea directorilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 140-XVIII, 29 decembrie 2009)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

1. Hotărîre privind Raportul auditului regularității utilizării mijloacelor financiare alocate pentru dezvoltarea științei în anul 2008 Academiei de Științe a Moldovei și unor instituții beneficiare de aceste mijloace (nr. 48, 29 octombrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul I al anului 2010 (nr. 915, 31 decembrie 2009)

2. Hotărîre cu privire la alocațiile pentru copiii plasați în serviciul de asistență parentală profesionistă (nr. 924, 31 decembrie 2009)

3. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 928, 31 decembrie 2009)

4. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Anatol BURLACOV (nr. 934, 31 decembrie 2009)

5. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Vadim CEBAN (nr. 935, 31 decembrie 2009)

6. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Nicolae TRIBOI (nr. 936, 31 decembrie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante