Nr. 2-4 15.01.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

2. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și la Comitetul Parlamentar de Cooperare Republica Moldova Uniunea Europeană (nr. 142-XVIII, 29 decembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

7. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2010 (nr. 914, 31 decembrie 2009)

8. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 916, 31 decembrie 2009)

9. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 917, 31 decembrie 2009)

10. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 918, 31 decembrie 2009)

11. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 919, 31 decembrie 2009)

12. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 13412 din Codul penal al Republicii Moldova (nr. 920, 31 decembrie 2009)

13. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 921, 31 decembrie 2009)

14. Hotărîre cu privire la modificarea Nomenclatorului produselor din domeniul reglementat, supuse certificării conformității obligatorii (nr. 922, 31 decembrie 2009)

15. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea alineatului (8) al articolului 16 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (nr. 923, 31 decembrie 2009)

16. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind produsele alimentare noi (nr. 925, 31 decembrie 2009)

17. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind cooperarea în domeniul repatrierii victimelor traficului de ființe umane, traficului de copii, traficului ilegal de migranți, copiilor neînsoțiți și migranților aflați în dificultate (nr. 926, 31 decembrie 2009)

18. Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport (nr. 930, 31 decembrie 2009)

19. Hotărîre privind modificarea și completarea punctului 122 din Regulamentul circulației rutiere (nr. 931, 31 decembrie 2009)

20. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 932, 31 decembrie 2009)

21. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 1, 9 ianuarie 2010)

22. Dispoziție (nr. 1-d, 9 ianuarie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut RISIPENI (nr. 61/1, 30 decembrie 2009)

2. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței Companiei de Asigurări ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG S.R.L. (nr. 61/3, 30 decembrie 2009)

3. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Mixte de Asigurări EXIM ASINT S.A. (nr. 61/4, 30 decembrie 2009)

4. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări TRANSELIT S.R.L. (nr. 61/5, 30 decembrie 2009)

5. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 61/6, 30 decembrie 2009)

6. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 61/7, 30 decembrie 2009)

7. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Automobilist-Bălți (nr. 61/8, 30 decembrie 2009)

8. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Societății pe acțiuni Camion (nr. 61/9-O, 30 decembrie 2009)

9. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Societății pe acțiuni RECAR (nr. 61/10-O, 30 decembrie 2009)