Nr. 5-7 19.01.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

3. Decret privind constituirea Comisiei pentru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova (nr. 165-V, 14 ianuarie 2010)

4. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 166-V, 15 ianuarie 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

2. Hotărîre privind Raportul auditului TI al Sistemului informațional automatizat Asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 51, 20 noiembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

23. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 858, 24 decembrie 2009)

24. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind executorii judecătorești (nr. 859, 24 decembrie 2009)

25. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de Stat (nr. 927, 31 decembrie 2009)

26. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Cerințe de calitate și comercializare pentru fructe și legume proaspete (nr. 929, 31 decembrie 2009)

27. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național de asigurare a egalității de gen pe anii 2010-2015 (nr. 933, 31 decembrie 2009)

28. Hotărîre cu privire la crearea unei întreprinderi de stat (nr. 2, 16 ianuarie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

10. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CREDITE HLINAIA (nr. 56/3, 4 decembrie 2009)

11. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. C. HOREȘTI (nr. 56/4, 4 decembrie 2009)

12. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări ARTAS S.R.L. (nr. 60/1, 24 decembrie 2009)

13. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 1/1, 13 ianuarie 2010)

14. Ordonanță cu privire la efectuarea transferului mijloacelor bănești (nr. 61/17-O, 30 decembrie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

15. Hotărîre privind tarifele la gazele naturale (nr. 363, 14 ianuarie 2010)

16. Hotărîre privind tarifele la producerea energiei electrice, energiei termice și de livrare a energiei termice consumatorilor finali (nr. 364, 14 ianuarie 2010)

17. Hotărîre privind tarifele la energia electrică (nr. 365, 14 ianuarie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte