Nr. 11-12 26.01.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

14. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (nr. 175-V, 21 ianuarie 2010)

15. Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (nr. 138-XVIII, 29 decembrie 2009)

16. Decret pentru promulgarea Legii privind prevenirea și combaterea criminalității informatice (nr. 174-V, 21 ianuarie 2010)

17. Lege privind prevenirea și combaterea criminalității informatice (nr. 20-XVI, 3 februarie 2009)

18. Decret privind numirea domnului Veaceslav DERMENJI în funcția de director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 173-V, 20 ianuarie 2010)

19. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Insulelor Fiji (nr. 176-V, 21 ianuarie 2010)

20. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului doamnei Svetlana FILINCOVA (nr. 177-V, 21 ianuarie 2010)

21. Decret privind conferirea medaliei Nicolae Testemițanu doamnei Marigula MOȘNEAGA (nr. 178-V, 21 ianuarie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

1. Hotărîre cu privire la validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2, 21 ianuarie 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

3. Hotărîre privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2010 (nr. 57, 28 decembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

52. Hotărîre cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova (nr. 9, 19 ianuarie 2010)

53. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului și a formularelor ce atestă reținerea impozitului pe venit la sursa de plată (nr. 10, 19 ianuarie 2010)

54. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cadrul instituțional și mecanismul de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare (nr. 12, 19 ianuarie 2010)

55. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 508 din 11 mai 2006 (nr. 13, 19 ianuarie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

33. Ordin privind modul de eliberare a autorizațiilor tehnice în domeniul securității industriale (nr. 8, 19 ianuarie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

34. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. Bardar și A.E.О. Horăști (nr. 2/7-O, 16 ianuarie 2010)

35. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Societății pe acțiuni NECTAR-A (nr. 2/12-O, 16 ianuarie 2010)

36. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Societății pe acțiuni BTA-5 (nr. 2/13-O, 16 ianuarie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte