Nr. 13-14 29.01.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

22. Decret privind conferirea Ordinului Credință Patriei clasa III unor colaboratori ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 179-V, 25 ianuarie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

56. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 21, 25 ianuarie 2010)

57. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de cooperare între Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Bosniei și Herțegovinei (nr. 22, 25 ianuarie 2010)

58. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Republicii Cehe cu privire la cooperarea în domeniul apărării (nr. 23, 25 ianuarie 2010)

59. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, din 14 august 1992, semnat la București la 13 noiembrie 2009 (nr. 24, 25 ianuarie 2010)

60. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra Proiectului Programului Executiv între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polonia în domeniul culturii, educației și științei pe anii 2010-2012 (nr. 25, 25 ianuarie 2010)

61. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producție pentru anul 2010 și acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZAR, viceprim-ministru, ministrul economiei (nr. 26, 25 ianuarie 2010)

62. Hotărîre pentru crearea Comisiei departamentale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate a Cancelariei de Stat (nr. 27, 26 ianuarie 2010)

63. Hotărîre pentru numirea membrilor în Comisia centrală de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate (nr. 28, 26 ianuarie 2010)

64. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 29, 26 ianuarie 2010)

65. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Sănătății (nr. 30, 26 ianuarie 2010)

66. Dispoziție (nr. 4-d, 19 ianuarie 2010)

67. Dispoziție (nr. 6-d, 26 ianuarie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

37. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activitate a Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2010 (nr. 61/14, 30 decembrie 2009)

38. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Montajcom (nr. 2/14, 16 ianuarie 2010)

39. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare ERVAX GRUP S.R.L. (nr. 3/2, 21 ianuarie 2010)

40. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 3/3, 21 ianuarie 2010)

41. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 3/4, 21 ianuarie 2010)

42. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni MOLDAVIAN AIRLINES (nr. 3/5, 21 ianuarie 2010)

43. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule de a respecta prevederile legislației (nr. 3/8, 21 ianuarie 2010)

44. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare (nr. 3/6-O, 21 ianuarie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova

45. Decizie cu privire la Cererea prealabilă a dlui Mihalache Corneliu (nr. 130, 23 decembrie 2009)

46. Decizie cu privire la cesiunea frecvenței 103,5 MHz Bălți de la S.C. DIVASERV MEDIA SRL către S.C. RADIO-RBS SRL (nr. 131, 23 decembrie 2009)

47. Decizie cu privire la difuzarea spoturilor publicitare ale produselor alcoolice în serviciile de programe radio și TV (nr. 133, 23 decembrie 2009)

48. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie pentru S.C. REVAFAR-COM SRL (nr. 134, 23 decembrie 2009)

49. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie întreprinderii Telesistem-TV SRL pentru canalul Accent TV (nr. 135, 23 decembrie 2009)

50. Decizie cu privire la cererile prealabile ale ОM Național Media SRL, ОM SUN COMMUNICATIONS SRL și CR Ploaia de Argint SRL (nr. 136, 23 decembrie 2009)

51. Decizie cu privire la cererile prealabile ale SC Brandson SRL și NIT SRL (nr. 138, 23 decembrie 2009)

52. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor privind serviciul de programe al postului de televiziune NIT (nr. 139, 23 decembrie 2009)