Nr. 15-17 02.02.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

23. Lege privind ocrotirea monumentelor (nr. 1530-XII, 22 iunie 1993)

24. Hotărîre pentru punerea în aplicare a Legii privind ocrotirea monumentelor (nr. 1531-XII, 22 iunie 1993)

25. Decret privind conferirea Ordinului Republicii Excelenței sale domnului Traian BĂSESCU (nr. 180-V, 27 ianuarie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

2. Hotărîre pentru aprobarea Raportului cu privire la exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2009 (nr. 1, 19 ianuarie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

68. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Veaceslav DERMENJI (nr. 31, 29 ianuarie 2010)

69. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Oleg ROTARU (nr. 32, 29 ianuarie 2010)

70. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Dorin RECEAN (nr. 33, 29 ianuarie 2010)

71. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Teodor POTОRNICHE (nr. 34, 29 ianuarie 2010)

72. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Andrei IVANCOV (nr. 35, 29 ianuarie 2010)

73. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Alexei SECRIERU (nr. 36, 29 ianuarie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

53. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri a notarului Iftodi Victoria (nr. 22, 26 ianuarie 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

54. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 19, 28 ianuarie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte