Nr. 18-19 05.02.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

26. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Nikolaus Graf LAMBSDORFF (nr. 181-V, 28 ianuarie 2010)

27. Decret privind eliberarea domnului Mihail DROSU din funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău (nr. 182-V, 1 februarie 2010)

28. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Serafim URECHEAN (nr. 183-V, 2 februarie 2010)

29. Decret privind numirea unor membri ai Comisiei centrale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate (nr. 184-V, 2 februarie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

74. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008 (nr. 37, 2 februarie 2010)

75. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 38, 2 februarie 2010)

76. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la finanțarea suplimentară pentru proiectul de ameliorare a competitivității dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 39, 2 februarie 2010)

77. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 40, 2 februarie 2010)

78. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 41, 2 februarie 2010)

79. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 42, 2 februarie 2010)

80. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Biroului Relații Interetnice, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (nr. 43, 2 februarie 2010)

81. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de acțiuni pentru comemorarea poetului Grigore Vieru pe anii 2010-2013 (nr. 44, 2 februarie 2010)

82. Hotărîre cu privire la transmiterea unei întreprinderi de stat (nr. 45, 3 februarie 2010)

83. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul migrației și azilului între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Administrației și Internelor al României (nr. 46, 3 februarie 2010)

84. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor BARBĂNEAGRĂ, viceministru al finanțelor (nr. 47, 3 februarie 2010)

85. Hotărîre pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente privind continuarea căutării militarilor dispăruți fără urmă în perioada războiului din Afganistan în anii 1979-1989, descoperirea locurilor de înmormîntare, exhumarea, identificarea osemintelor și reînmormîntarea lor în patrie, întocmită în orașul Astana la 22 mai 2009 (nr. 48, 3 februarie 2010)

86. Hotărîre cu privire la structura și efectivul-limită ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 50, 3 februarie 2010)

87. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Maria CĂRĂUȘ (nr. 52, 3 februarie 2010)

88. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Ion PASCAL (nr. 53, 3 februarie 2010)

89. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Anatolie ȚURCAN (nr. 54, 3 februarie 2010)

90. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Radu MUDREAC (nr. 55, 3 februarie 2010)

91. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Anatolie LAPTEANU (nr. 56, 3 februarie 2010)

92. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Educației (nr. 57, 3 februarie 2010)

Acte ale Guvernului Republicii Moldova, Confederației Naționale a Patronatului și ale Confederației Naționale a Sindicatelor

93. Convenție colectivă (nivel național). Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (nr. 9, 28 ianuarie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

94. Hotărîre cu privire la evoluția în țară a situației epidemiologice curente, măsurile de control și răspuns la gripa pandemică, realizarea campaniei de vaccinare contra gripei A (H1 N1) (nr. 1, 15 ianuarie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova

55. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 13 la Indicatoarele de norme de deviz Ac, C, Iz (nr. 3, 22 ianuarie 2010)

56. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 14 la Indicatoarele de norme de deviz C, D, G, nr. 10 (nr. 4, 25 ianuarie 2010)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

57. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 80 din 20 martie 2009 (nr. 417, 23 noiembrie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

58. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și statelor de personal (nr. 61/16, 30 decembrie 2009)

59. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Societatea Cooperatistă de Asigurări ALIANȚA MOLDCOOP S.R.L. (nr. 4/3, 28 ianuarie 2010)

60. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare GENERAL BROKER S.R.L. (nr. 4/5, 28 ianuarie 2010)

61. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 4/6, 28 ianuarie 2010)

62. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări AUTO-SIGURANTA S.A. (nr. 4/4-O, 28 ianuarie 2010)

63. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Societatea pe acțiuni Bartol Consulting (nr. 4/7-O, 28 ianuarie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

64. Raport cu privire la activitatea financiară a Consiliului Coordonator al Audiovizualului în anul 2009