Nr. 20-22 09.02.2010


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

95. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Misiunea OSCE în Moldova, care reprezintă Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa cu privire la reconversia profesională și adaptarea socială a militarilor care îndeplinesc serviciul prin contract și a cetățenilor trecuți în rezervă (retragere) din Republica Moldova și acordarea deplinelor puteri doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 51, 3 februarie 2010)

96. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului Centrului de Medicină Legală (nr. 58, 4 februarie 2010)

97. Hotărîre privind neaplicarea sancțiunilor pecuniare asupra mijloacelor bănești nerepatriate, provenite din exportul producției alcoolice în Federația Rusă în perioada 1 aprilie 2005 - 1 aprilie 2006 (nr. 59, 4 februarie 2010)

98. Hotărîre cu privire la crearea Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (nr. 60, 4 februarie 2010)

99. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției statelor-membre ale GUUAM privind acordarea ajutorului reciproc în probleme consulare, semnată la Ialta la 7 iunie 2001 (nr. 61, 4 februarie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

65. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri a notarului Șișianu Maria (nr. 36, 2 februarie 2010)

66. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului ministrului justiției nr. 315 din 22 iulie 2008 (nr. 37, 2 februarie 2010)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

67. Ordin cu privire la punerea în aplicare a tarifelor pentru expertiza navelor de tonaj mic și navelor de agrement (nr. 22, 30 decembrie 2009)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

68. Ordin cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 545/215-A, 30 decembrie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

69. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 5/3, 5 februarie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte