Nr. 131-134 09.02.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

440. Decret pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al adopției (nr. 446-V, 22 iulie 2010)

441. Lege privind regimul juridic al adopției (nr. 99, 28 mai 2010)

442. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 444-V, 22 iulie 2010)

443. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 109, 4 iunie 2010)

444. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești (nr. 452-V, 23 iulie 2010)

445. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești (nr. 111, 4 iunie 2010)

446. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (nr. 453-V, 23 iulie 2010)

447. Lege pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (nr. 122, 18 iunie 2010)

448. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 442-V, 22 iulie 2010)

449. Lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 135, 1 iulie 2010)

450. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 12 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 443-V, 22 iulie 2010)

451. Lege pentru modificarea articolului 12 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 137, 1 iulie 2010)

452. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23 decembrie 2009 (nr. 450-V, 22 iulie 2010)

453. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23 decembrie 2009 (nr. 140, 2 iulie 2010)

454. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 449-V, 22 iulie 2010)

455. Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 141, 2 iulie 2010)

456. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 151 din Legea nr. 297-XIV din 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție (nr. 447-V, 22 iulie 2010)

457. Lege pentru modificarea articolului 151 din Legea nr. 297-XIV din 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție (nr. 145, 2 iulie 2010)

458. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 448-V, 22 iulie 2010)

459. Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 153, 8 iulie 2010)

460. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2010 nr. 128-XVIII din 23 decembrie 2009 (nr. 441-V, 22 iulie 2010)

461. Lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2010 nr. 128-XVIII din 23 decembrie 2009 (nr. 158, 8 iulie 2010)

462. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (nr. 445-V, 22 iulie 2010)

463. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (nr. 175, 9 iulie 2010)

464. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2008 (nr. 189, 15 iulie 2010)

465. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2009 (nr. 190, 15 iulie 2010)

466. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 77-XVIII din 27 noiembrie 2009 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2010 (nr. 197, 15 iulie 2010)

467. Hotărîre cu privire la încheierea primei sesiuni a anului 2010 (nr. 211, 16 iulie 2010)

468. Decret privind numirea domnului Petru VACULA în funcția de judecător de instrucție (nr. 436-V, 22 iulie 2010)

469. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii unor scriitori (nr. 437-V, 22 iulie 2010)

470. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnului Victor MURZAC (nr. 438-V, 22 iulie 2010)

471. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Petru BОRCĂ și Ghennadii MALIOVANОI (nr. 439-V, 22 iulie 2010)

472. Decret privind eliberarea doamnei Angela COLAȚCHI din funcția de vicerector al Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 440-V, 22 iulie 2010)

473. Decret privind numirea domnului Mihai GRIBINCEA în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei (nr. 454-V, 26 iulie 2010)

474. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Valentin MОNDОCANU (nr. 455-V, 27 iulie 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

22. Hotărîre privind Raportul auditului regularității pe anul 2009 și utilizării mijloacelor financiare publice în anii 2007-2008 la Procuratura Generală (nr. 38, 4 iunie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

745. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 186 din 9 martie 2009 (nr. 659, 22 iulie 2010)

746. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condițiile de igienă pentru instituțiile medicosanitare (nr. 663, 23 iulie 2010)

747. Hotărîre cu privire la transferul unui lot de motorină în rezervele materiale de stat (nr. 664, 23 iulie 2010)

748. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la pășunat și cosit (nr. 667, 23 iulie 2010)

749. Hotărîre privind reorganizarea unor întreprinderi (nr. 668, 26 iulie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

462. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 146, 23 iulie 2010)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

463. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică Lapte și produse lactate (nr. 157, 19 iulie 2010)

Acte ale Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor al Republicii Moldova, Federației Sindicatelor din Comunicații și ale Federației Patronatelor din Comunicații

464. Convenție colectivă la nivelul ramurii Comunicații pentru anii 2010-2012

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

465. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. HOLERCANI (nr. 29/1, 15 iulie 2010)

466. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 30/1, 22 iulie 2010)

467. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 30/4, 22 iulie 2010)

468. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurare GALAS S.A. (nr. 30/5-O, 22 iulie 2010)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

469. Hotărîre cu privire la rezultatele desfășurării concursului pentru suplinirea funcției de președinte la Judecătoria Orhei și anunțarea unui concurs repetat (nr. 339/22, 13 iulie 2010)

470. Hotărîre cu privire la stabilirea datei, locului și modul de desfășurare a concursurilor pentru suplinirea posturilor vacante de judecător și judecător de instrucție în unele judecătorii (nr. 351/22, 13 iulie 2010)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

471. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale de nivelul doi în unitățile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova pentru desfășurarea referendumului republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3255, 9 iulie 2010)

472. Hotărîre cu privire la lista partidelor și organizațiilor social-politice care au dreptul de a face agitație electorală privind referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3256, 9 iulie 2010)

473. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral pentru organizarea și desfășurarea referendumului republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3280, 13 iulie 2010)

474. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de participare a partidelor politice și a altor organizații social-politice la campania electorală pentru desfășurarea referendumului republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3281, 13 iulie 2010)

475. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea referendumului republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3283, 16 iulie 2010)

476. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Democrat din Moldova în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 3284, 16 iulie 2010)

477. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Politic Alianța MOLDOVA NOASTRĂ în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 3285, 16 iulie 2010)

478. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 3286, 16 iulie 2010)

479. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Politic Partidul Liberal în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 3287, 16 iulie 2010)

480. Hotărîre cu privire la înregistrarea Mișcării social-politice republicane RAVNOPRAVIE în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3288, 16 iulie 2010)

481. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Liberal Democrat din Moldova în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 3289, 16 iulie 2010)

482. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Mișcarea Acțiunea Europeană în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 3290, 16 iulie 2010)

483. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Popular Creștin Democrat în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 3291, 16 iulie 2010)

484. Hotărîre cu privire la înregistrarea Partidului Politic Partidul Popular Republican în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 3292, 16 iulie 2010)

485. Hotărîre cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevați de atribuțiile de la locul de muncă permanent și termenul degrevării la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3329, 16 iulie 2010)

486. Hotărîre cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor de lucru ale consiliilor electorale de circumscripție la referendumul republican constituțional din 5 septembrie 2010 (nr. 3330, 16 iulie 2010)