Nr. 23-24 12.02.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

30. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la gazele naturale (nr. 185-V, 5 februarie 2010)

31. Lege cu privire la gazele naturale (nr. 123-XVIII, 23 decembrie 2009)

32. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la energia electrică (nr. 186-V, 5 februarie 2010)

33. Lege cu privire la energia electrică (nr. 124-XVIII, 23 decembrie 2009)

34. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 187-V, 8 februarie 2010)

35. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 131-XVIII, 23 decembrie 2009)

36. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 188-V, 8 februarie 2010)

37. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1774-II din 21 noiembrie 2000 (nr. 189, 8 februarie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

100. Hotărîre cu privire la casarea plantațiilor perene (nr. 49, 3 februarie 2010)

101. Hotărîre privind modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 62, 4 februarie 2010)

102. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 930 din 15 august 2006 (nr. 63, 4 februarie 2010)

103. Hotărîre privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară pentru anul 2010 (nr. 64, 4 februarie 2010)

104. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Ucraina (or. Kiev, 1 februarie 2010) (nr. 65, 5 februarie 2010)

105. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Statele Unite ale Americii (19-23 ianuarie 2010) (nr. 66, 5 februarie 2010)

106. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (nr. 67, 8 februarie 2010)

107. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 68, 8 februarie 2010)

108. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 69, 8 februarie 2010)

109. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 22 din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (nr. 70, 8 februarie 2010)

110. Hotărîre privind participarea Republicii Moldova la expozițiile internaționale în anul 2010 (nr. 71, 9 februarie 2010)

111. Hotărîre cu privire la confirmarea dlui Gheorghe POPA în postul de rector (nr. 72, 10 februarie 2010)

112. Hotărîre cu privire la instalarea bustului poetului Grigore Vieru (nr. 73, 10 februarie 2010)

113. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 74, 10 februarie 2010)

114. Dispoziție (nr. 9-d, 4 februarie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

70. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. MERENI (nr. 4/1, 28 ianuarie 2010)

71. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut LUCEAFĂRUL-97 (nr. 5/2, 5 februarie 2010)

72. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător (nr. 5/4, 5 februarie 2010)

73. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare Societății pe acțiuni VALINVEST (nr. 5/5, 5 februarie 2010)

74. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni MONTEC (nr. 5/6, 5 februarie 2010)

75. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de procurare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Fabrica Elemente de Construcții (nr. 5/7, 5 februarie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

76. Decizie cu privire la cererile prealabile ale CR Ploaia de Argint SRL, Provideo SRL și cooperativei Molodosti (nr. 2, 19 ianuarie 2010)

77. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie pentru SC MEDIA INTERNAȚIONAL SRL și SA MOLDTELECOM (nr. 3, 19 ianuarie 2010)

78. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie pentru SA MOLDTELECOM (nr. 6, 26 ianuarie 2010)

79. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV, anunțat prin Decizia CCA nr. 127 din 26 noiembrie 2009 (nr. 7, 26 ianuarie 2010)