Nr. 25-26 16.02.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

38. Decret privind numirea domnului Ștefan URОTU în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele politice (nr. 190-V, 10 februarie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

115. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 82, 12 februarie 2010)

116. Hotărîre cu privire la transmiterea unei întreprinderi de stat (nr. 84, 13 februarie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

80. Registrul de Stat al Sistemului Național de Evaluare a Conformității

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

81. Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 75 din 14 noiembrie 2007 (nr. 7, 5 februarie 2010)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

82. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de președinte la Judecătoria Fălești (nr. 21/1, 12 ianuarie 2010)

83. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 33/2, 19 ianuarie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

84. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. LOZOVA (nr. 5/1, 5 februarie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Avize ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte