Nr. 355-359 14.10.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

726. Hotărîre cu privire la declararea anului 2017 Anul Nicolae Testemiţanu (nr. 220, 23 septembrie 2016)

727. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” Excelenței Sale domnului Rosen PLEVNELIEV (nr. 2365-VII, 5 octombrie 2016)

728. Decret privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului-cadru între Republica Moldova şi Corporația Financiară Nordică de Mediu (NEFCO) (nr. 2370-VII, 10 octombrie 2016)

729. Decret privind acordarea rangului diplomatic de ambasador (nr. 2371-VII, 10 octombrie 2016)

730. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2372-VII, 10 octombrie 2016)

731. Decret privind conferirea de distincții de stat unor angajați ai Universității de Stat de Educație Fizică și Sport (nr. 2373-VII, 10 octombrie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

80. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 125 lit. b) din Codul penal, a articolelor 7 alin. (7), 39 pct. 5), 313 alin. (6) din Codul de procedură penală și a unor prevederi din articolele 2 lit. d) și 16 lit. c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție (faptele care constituie practicarea ilegală a activității de întreprinzător) (sesizarea nr. 37g/2016) (nr. 21, 22 iulie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

32. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului auditului de performanță privind sistemul parteneriatului publicprivat (nr. 32, 28 iulie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1211. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind Concepţia securităţii informaţionale a Republicii Moldova (nr. 1114, 7 octombrie 2016)

1212. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental (nr. 1117, 7 octombrie 2016)

1213. Hotărîre pentru participarea delegaţiei Republicii Moldova la Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la locuinţe şi dezvoltare urbană durabilă (HABITAT III), care se va desfăşura în perioada 15-22 octombrie 2016 în oraşul Quito (Republica Ecuador) (nr. 1118, 7 octombrie 2016)

1214. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania cu privire la colaborarea în domeniul standardizării, metrologiei şi evaluării conformităţii, semnat la Chişinău la 29 septembrie 2010 (nr. 1119, 7 octombrie 2016)

1215. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Programului de cooperare pentru anul 2016 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României, întocmit prin schimb de scrisori, în sensul Articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele cinci Protocoale adiţionale (nr. 1120, 7 octombrie 2016)

1216. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania cu privire la cooperarea și asistența reciprocă în domeniul prevenirii și reacționării în situații excepționale, semnat la Chişinău la 28 iulie 2016 (nr. 1121, 10 octombrie 2016)

1217. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de implementare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia NATO pentru Suport şi Achiziţii privind dezvoltarea capabilităţilor de atenuare a riscurilor biologice în Republica Moldova, întocmit la Chişinău la 12 iulie 2016 (nr. 1122, 10 octombrie 2016)

1218. Hotărîre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2016 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale (nr. 1124, 10 octombrie 2016)

1219. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1240 din 27 octombrie 2006 (nr. 1125, 10 octombrie 2016)

1220. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1127, 10 octombrie 2016)

1221. Hotărîre cu privire la dizolvarea prin lichidare a Instituţiei Publice „Liceul Teoretic Agricol din Chişinău” (nr. 1129, 10 octombrie 2016)

1222. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 348 din 26 mai 2014 (nr. 1130, 11 octombrie 2016)

1223. Hotărîre pentru aprobarea Manualului de operațiuni privind implementarea creditului de asistență oferit de Guvernul Republicii Polone (nr. 1133,12 octombrie 2016)

1224. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion Terguţă (nr. 1134, 12 octombrie 2016)

1225. Hotărîre cu privire la candidatura la funcţia de director al Reprezentanţei din Republica Moldova a Teleradiocompaniei Interstatale „Mir” (nr. 1135, 12 octombrie 2016)

1226. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Rodica SCUTELNIC (nr. 1136, 12 octombrie 2016)

1227. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 910 din 25 iulie 2016 (nr. 1137, 12 octombrie 2016)

1228. Hotărîre cu privire la detaşarea domnului Marin Gurin la Misiunea Uniunii Europene de instruire militară şi consiliere pentru forţele de apărare şi de securitate din Mali (nr. 1138, 12 octombrie 2016)

1229. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1139, 12 octombrie 2016)

1230. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.449 din 2 iunie 2010 (nr. 1140, 12 octombrie 2016)

1231. Dispoziţie (nr. 133-d, 10 octombrie 2016)

1232. Dispoziţie (nr. 134-d, 12 octombrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1669. Ordin cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 1-01:2016 „Determinarea jocului sumar al volanului în sistemul de direcție pînă la începutul mișcării roților autovehiculului” (nr. 172, 16 august 2016)

1670. Ordin cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 1-02:2016 „Măsurarea înălțimii reziduale a profilului benzii de rulare a pneurilor autovehiculelor” (nr. 173, 16 august 2016)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1671. Ordin cu privire la modificarea componenţei nominale a Consiliului controlului financiar public intern (nr. 126, 3 octombrie 2016)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1672. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea cursurilor de instruire primară şi continuă a degustătorilor de produse vitivinicole (nr. 197, 19 septembrie 2016)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

1673. Ordin cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituţiile de învățămînt (nr. 759, 18 august 2016)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1674. Ordin privind modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 15 ianuarie 2016 (nr. 105, 5 octombrie 2016)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1675. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

1676. Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de completare, eliberare şi păstrare a Titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren (nr. 110, 5 septembrie 2016)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

1677. Ordin cu privire la aprobarea ediției 03 a documentului “Cerinţele tehnice privind proiectarea şi exploatarea aerodromurilor” (nr. 29/GEN, 19 septembrie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1678. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „COLOANA MECANIZATĂ DE CONSTRUCȚII” (nr. 50/1, 7 octombrie 2016)

1679. Hotărîre cu privire la suspendarea licenței Asociației de Economii și Împrumut „SCULENI” (nr. 50/2, 7 octombrie 2016)

1680. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare și Reasigurare „PRACTIC - ASIG” S.R.L. (nr. 50/4, 7 octombrie 2016)

1681. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 50/5, 7 octombrie 2016)

1682. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GALAS” S.A. (nr. 50/6, 7 octombrie 2016)

1683. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 50/7, 7 octombrie 2016)

1684. Ordonanţă cu privire la aplicarea unor restricții (nr. 50/3-O, 7 octombrie 2016)

1685. Ordonanţă cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor intermediari în asigurări (nr. 50/10-O, 7 octombrie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1686. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 161, 2 septembrie 2016)

1687. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 162, 2 septembrie 2016)

1688. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanților concurenților electorali, adoptat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 383 din 12 decembrie 2006 (nr. 163, 2 septembrie 2016)

1689. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 164, 2 septembrie 2016)

1690. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hoginești, raionul Călărași (nr. 165, 2 septembrie 2016)

1691. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 166, 2 septembrie 2016)

1692. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Plop, raionul Dondușeni (nr. 167, 2 septembrie 2016)

1693. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Baroncea, raionul Drochia (nr. 168, 2 septembrie 2016)

1694. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cigîrleni, raionul Ialoveni (nr. 169, 2 septembrie 2016)

1695. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sociteni, raionul Ialoveni (nr. 170, 2 septembrie 2016)

1696. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Iargara, raionul Leova (nr. 171, 2 septembrie 2016)

1697. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cornești, raionul Ungheni (nr. 172, 2 septembrie 2016)

1698. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Costuleni, raionul Ungheni (nr. 173, 2 septembrie 2016)

1699. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sculeni, raionul Ungheni (nr. 174, 2 septembrie 2016)

1700. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Ion Dron (nr. 175, 4 septembrie 2016)

1701. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Valeriu Ghilețchi (nr. 176, 4 septembrie 2016)

1702. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dna Ana Guțu (nr. 177, 4 septembrie 2016)

1703. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Oleg Brega (nr. 178, 4 septembrie 2016)

1704. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Roman Mihăeș (nr. 179, 4 septembrie 2016)

1705. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dna Vitalia Pavlicenco (nr. 180, 6 septembrie 2016)

1706. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 181, 6 septembrie 2016)

1707. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cubolta, raionul Sîngerei (nr. 182, 6 septembrie 2016)

1708. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rădoaia, raionul Sîngerei (nr. 183, 6 septembrie 2016)

1709. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cornești, raionul Ungheni (nr. 184, 6 septembrie 2016)

1710. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Ilie Rotaru (nr. 185, 6 septembrie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1711. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 653/27 din 4 octombrie 2016 cu privire la demersul domnului Mihail Macar, președinte al Judecătoriei Hîncești, referitor la transferul temporar al judecătorului Judecătoriei Cahul, Valentina Suruceanu.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1712. Ordin privind completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 178 din 29 martie 2012 (nr. 997, 10 octombrie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1713. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova (nr. 248, 22 septembrie 2016)

1714. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.188 din 25 septembrie 2014 (nr. 249, 22 septembrie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte