Nr. 27-28 19.02.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

39. Decret privind conferirea de titluri onorifice (nr. 191-V, 15 februarie 2010)

40. Decret pentru modificarea și completarea unor decrete ale Președintelui Republicii Moldova (nr. 192-V, 16 februarie 2010)

41. Decret privind numirea domnului Alexandru OHOTNICOV în funcția de șef al Direcției drept și relații publice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 193-V, 16 februarie 2010)

42. Decret privind numirea doamnei Mariana SĂCĂREANU în funcția de șef adjunct al Direcției drept și relații publice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 194-V, 16 februarie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

117. Hotărîre cu privire la edificarea în satul Mingir a monumentului în memoria victimelor foametei din anii 1946-1947 (nr. 75, 12 februarie 2010)

118. Hotărîre cu privire la instalarea plăcii comemorative Nicolae Costin (nr. 76, 12 februarie 2010)

119. Hotărîre cu privire la instalarea plăcii comemorative în basorelief a academicianului Silviu Berejan (nr. 77, 12 februarie 2010)

120. Hotărîre privind stabilirea zilei de audiență și de întîlnire a membrilor Guvernului și a conducătorilor autorităților administrative centrale cu cetățenii (nr. 78, 12 februarie 2010)

121. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Alexandru TĂNASE, ministru al justiției, și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 79, 12 februarie 2010)

122. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZAR, viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 80, 12 februarie 2010)

123. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 81, 12 februarie 2010)

124. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 83, 12 februarie 2010)

125. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave pentru participare la ședința a XII-a a Comisiei interguvernamentale moldo-belaruse pentru colaborare comercial-economică (nr. 85, 13 februarie 2010)

126. Hotărîre cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanțele obținute la ediția a XXI-a a Jocurilor Olimpice de iarnă din anul 2010, or, Vancouver, Canada (nr. 86, 13 februarie 2010)

127. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la anularea datoriilor întreprinderilor zootehnice pentru creditele externe și interne (nr. 87, 13 februarie 2010)

128. Hotărîre cu privire la modificarea Planului de acțiuni pentru implementarea Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 964 din 11 august 2008 (nr. 88, 13 februarie 2010)

129. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind Zona economică liberă Bălți (nr. 89, 13 februarie 2010)

130. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la libertatea de exprimare (nr. 90, 13 februarie 2010)

131. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (nr. 91, 13 februarie 2010)

132. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional (nr. 92, 16 februarie 2010)

133. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 21 din Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat (nr. 93, 16 februarie 2010)

134. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 94, 16 februarie 2010)

135. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 95, 16 februarie 2010)

136. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 906 din 28 iulie 2008 (nr. 97, 16 februarie 2010)

137. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 98, 16 februarie 2010)

138. Hotărîre cu privire la aprobarea limitelor numărului de unități de personal și ale cheltuielilor de personal în sectorul bugetar pentru autoritățile administrației publice centrale și locale pe anul 2010 (nr. 99, 16 februarie 2010)

139. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Victor ȚUȚUC (nr. 104, 17 februarie 2010)

140. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Vasile BAHĂU (nr. 105, 17 februarie 2010)

141. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Vitalie VEREBCEANU (nr. 106, 17 februarie 2010)

142. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Gheorghe RUSSU (nr. 107, 17 februarie 2010)

143. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Constantin SULA (nr. 108, 17 februarie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

85. Ordin cu privire la aprobarea Listei agenților economici - întreprinderi ale industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de către aceștia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, impozitate cu TVA la cota zero (nr. 25, 11 februarie 2010)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

86. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 12, 1 februarie 2010)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

87. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului Glușcenco Ghenadie (nr. 26, 28 ianuarie 2010)

88. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri a notarului de stat Dragomir Angela (nr. 47, 11 februarie 2010)

89. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului de stat Temciuc Cristina (nr. 48, 11 februarie 2010)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

90. Ordin cu privire la aprobarea modelului adeverinței provizorii pentru solicitanții de azil (nr. 2, 14 ianuarie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

91. Hotărîre cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 44/7, 8 octombrie 2009)

92. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxelor și plăților de către Comisia Națională a Pieței Financiare (nr. 57/4, 11 decembrie 2009)

93. Hotărîre cu privire la licența Brokerului de Asigurare-Reasigurare BROKERASIG S.R.L. (nr. 5/9, 5 februarie 2010)

94. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății Comerciale AV BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE S.R.L. (nr. 6/2, 12 februarie 2010)

95. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni GHIPS-BIRUINȚA (nr. 6/3, 12 februarie 2010)

96. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Automototrans (nr. 6/4, 12 februarie 2010)

97. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut DĂNCENI (nr. 6/5, 12 februarie 2010)

98. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. Rural Credit și A.E.О. Finagrocredit (nr. 6/6-O, 12 februarie 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

99. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 265, 17 decembrie 2009)

100. Hotărîre cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (nr. 267, 17 decembrie 2009)

101. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți (nr. 279, 24 decembrie 2009)

102. Hotărîre cu privire la aprobarea, modificarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 297, 30 decembrie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte