Nr. 29-23 23.02.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova
Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

4. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Curții de Conturi nr. 46 din 15 iulie 2008 Cu privire la aprobarea Codului deontologic al angajatului cu atribuții de control/audit al Curții de Conturi și a Regulamentului Comisiei de disciplină (nr. 6, 26 ianuarie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

144. Hotărîre cu privire la aprobarea structurilor, efectivului de personal și indemnizațiilor de funcție în valută străină ale instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare (nr. 1358, 6 decembrie 2007)

145. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1358 din 6 decembrie 2007 (nr. 84, 31 ianuarie 2008)

146. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1358 din 6 decembrie 2007 (nr. 218, 28 februarie 2008)

147. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1087, 25 septembrie 2008)

148. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1358 din 6 decembrie 2007 (nr. 1302, 21 noiembrie 2008)

149. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind compensațiile sociale în perioada rece a anului (nr. 100, 17 februarie 2010)

150. Hotărîre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2010 a cotelor de membru și a datoriilor Republicii Moldova față de organismele internaționale și regionale (nr. 101, 17 februarie 2010)

151. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor BARBĂNEAGRĂ, viceministru al finanțelor (nr. 103, 17 februarie 2010)

152. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 139 alineatul (3) al Codului electoral al Republicii Moldova nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 109, 17 februarie 2010)

153. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1305 din 21 noiembrie 2008 (nr. 110, 18 februarie 2010)

154. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru acceptarea Amendamentelor la Constituția Organizației Internaționale pentru Migrație (nr. 111, 18 februarie 2010)

155. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 112, 18 februarie 2010)

156. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse (nr. 113, 18 februarie 2010)

157. Hotărîre cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 114, 18 februarie 2010)

158. Dispoziție (nr. 10-d, 16 februarie 2010)

159. Dispoziție (nr. 11-d, 16 februarie 2010)

160. Dispoziție (nr. 12-d, 18 februarie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

103. Extrasul din Registrul de stat al auditorilor care dețin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul companiilor de asigurare (AA), auditul instituțiilor financiare (AIF), conform situației la 1 februarie 2010

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

104. Decizie privind sistarea temporară a licenței seria A MMII nr. 024015 din 26 decembrie 2006 acordate О.M. Eventis Mobile S.R.L. (nr. 31, 13 februarie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

105. Hotărîre privind tarifele de livrare a energiei termice consumatorilor finali (nr. 369, 17 februarie 2010)