Nr. 30-31 26.02.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

43. Hotărîre privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaturilor la funcția de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (nr. 1, 11 februarie 2010)

44. Hotărîre pentru numirea unor membri în Comisia centrală de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate (nr. 3, 11 februarie 2010)

45. Hotărîre pentru constituirea Comisiei de anchetă privind modul de repartizare a ajutoarelor umanitare și a resurselor financiare din fondul de rezervă în legătură cu inundațiile din 2008 (nr. 4, 11 februarie 2010)

46. Hotărîre pentru modificarea componenței nominale a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 5, 12 februarie 2010)

47. Hotărîre pentru modificarea componenței nominale a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 7, 12 februarie 2010)

48. Hotărîre privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 8, 12 februarie 2010)

49. Hotărîre privind numirea unor membri în Comisia de Certificare (nr. 11, 12 februarie 2010)

50. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Iliko SUKHISHVILI și doamnei Nino SUKHISHVILI (nr. 195-V, 18 februarie 2010)

51. Decret privind numirea doamnei Silvia VRABII în funcția de președinte al Judecătoriei Bender (nr. 196-V, 22 februarie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

161. Hotărîre cu privire la acțiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional (nr. 96, 16 februarie 2010)

162. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în R.S.S. Moldova (nr. 115, 18 februarie 2010)

163. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexele nr. 3, nr. 4 și nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 (nr. 116, 19 februarie 2010)

164. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1201 din 7 octombrie 2003 (nr. 117, 22 februarie 2010)

165. Hotărîre cu privire la stabilirea cotei de imigrare în scop de muncă în Republica Moldova pentru anul 2010 (nr. 118, 22 februarie 2010)

166. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 119, 22 februarie 2010)

167. Hotărîre privind unele măsuri pentru implementarea Acordului european relativ la munca echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaționale pe șosele (A.E.T.R.), încheiat la Geneva la 1 iulie 1970 (nr. 120, 22 februarie 2010)

168. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 121, 22 februarie 2010)

169. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 47 din Legea învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 122, 22 februarie 2010)

170. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 123, 22 februarie 2010)

171. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 124, 22 februarie 2010)

172. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 185-XV din 24 mai 2001 cu privire la ocrotirea sănătății reproductive și planificarea familială (nr. 125, 22 februarie 2010)

173. Hotărîre cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor de comemorare consacrate aniversării a 18-a de la începutul conflictului armat pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova (1991-1992) (nr. 126, 22 februarie 2010)

174. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 179 din 20 februarie 2003 (nr. 127, 22 februarie 2010)

175. Hotărîre cu privire la monitorizarea tranzacțiilor comerciale de import și a lanțului valoric în comerțul interior (nr. 128, 22 februarie 2010)

176. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a centrelor de reabilitare a victimelor violenței în familie (nr. 129, 22 februarie 2010)

177. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 130, 22 februarie 2010)

178. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 131, 22 februarie 2010)

179. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 421-XV din 16 decembrie 2004 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și Planului de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției (nr. 132, 23 februarie 2010)

180. Hotărîre cu privire la Comisia pentru coordonarea unor activități ce țin de procesul migrațional (nr. 133, 23 februarie 2010)

181. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la Summitul Dunării la nivel de prim-miniștri ai statelor din cadrul Procesului de Cooperare Dunăreană (or. Budapesta, Republica Ungară, 25 februarie 2010) (nr. 134, 23 februarie 2010)

182. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.74 din 10 februarie 2010 (nr. 138, 24 februarie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

106. Ordin cu privire la aprobarea normelor financiare pentru alimentarea copiilor (elevilor) din instituțiile instructiveducative

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

107. Ordin referitor la clasificarea lambriurilor din PVC (nr. 54-O, 19 februarie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

108. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare CONSASIG-SERVICE S.R.L. (nr. 7/3, 19 februarie 2010)

109. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 7/4, 19 februarie 2010)

110. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare Societății pe acțiuni BANCA DE FINANȚE ȘI COMERȚ (nr. 7/5, 19 februarie 2010)

111. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare eliberată anterior S.A. INTERMEDIA-GROUP (nr. 7/6, 19 februarie 2010)

112. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de procurare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Universul (nr. 7/7, 19 februarie 2010)

113. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Societății pe acțiuni VINARII-RĂSCĂIEȚENI (nr. 7/8-O, 19 februarie 2010)

114. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Societății pe acțiuni GARANT-ORHEI (nr. 7/9-O, 19 februarie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte