Nr. 32-2 02.03.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

52. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55-XVIII din 6 noiembrie 2009 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova în organizațiile parlamentare internaționale (nr. 6, 12 februarie 2010)

53. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55-XVIII din 6 noiembrie 2009 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova în organizațiile parlamentare internaționale (nr. 9, 12 februarie 2010)

54. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind importul unor unități de transport (nr. 12, 19 februarie 2010)

55. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Curții Constituționale (nr. 197-V, 24 februarie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

183. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 698, 12 iunie 2008)

184. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 917, 29 iulie 2008)

185. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 970, 11 august 2008)

186. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1126, 7 octombrie 2008)

187. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 137-XVIII din 29 decembrie 2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli (nr. 102, 17 februarie 2010)

188. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 135, 24 februarie 2010)

189. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului cu privire la scoaterea gardului de sîrmă ghimpată de-a lungul frontierei de stat din partea de vest a Republicii Moldova de-a lungul rîului Prut (nr. 136, 24 februarie 2010)

190. Hotărîre cu privire la încetarea procedurii de lichidare a unor întreprinderi de stat (nr. 137, 24 februarie 2010)

191. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 (nr. 139, 24 februarie 2010)

192. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 140, 25 februarie 2010)

193. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 141, 25 februarie 2010)

194. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind excluderea din regimul de comerț liber la Acordul privind comerțul liber între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei din 13 noiembrie 2003 (nr. 142, 25 februarie 2010)

195. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu COSARCIUC, ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 143, 25 februarie 2010)

196. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1436 din 17 decembrie 2008 (nr. 144, 25 februarie 2010)

197. Dispoziție (nr. 14-d, 24 februarie 2010)

198. Dispoziție (nr. 16-d, 25 februarie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

115. Ordin privind aprobarea formularului dării de seamă la taxa pentru amenajarea localităților din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei de stat și Instrucțiunii privind modul de completare și de prezentare a acesteia (nr. 79, 23 februarie 2010)

116. Ordin privind aprobarea formularului dării de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova și Instrucțiunii privind modul de completare și de prezentare a acesteia (nr. 80, 23 februarie 2010)

117. Ordin privind unele modificări ce se operează în Ordinele IFPS nr. 21 din 02.02.2006, nr. 79 din 28.04.2006, nr. 177 din 23.06.2008 și nr. 22 din 31.01.2009 (nr. 81, 23 februarie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

118. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 8/2, 26 februarie 2010)

119. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Registratorul independent Real-Registr S.A. (nr. 7/10-O, 19 februarie 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

120. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 41, 25 februarie 2010)