Nr. 33-5 05.03.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

56. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 199-V, 1 martie 2010)

57. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 10, 12 februarie 2010)

58. Decret pentru promulgarea Legii privind compensațiile sociale în perioada rece a anului 2010 (nr. 205-V, 3 martie 2010)

59. Lege privind compensațiile sociale în perioada rece a anului 2010 (nr. 15, 26 februarie 2010)

60. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind medalia jubiliară comună 65 de ani de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 (nr. 206-V, 3 martie 2010)

61. Lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind medalia jubiliară comună 65 de ani de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 (nr. 19, 26 februarie 2010)

62. Hotărîre pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 17, 26 februarie 2010)

63. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 137-XVIII din 29 decembrie 2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli (nr. 18, 26 februarie 2010)

64. Decret privind suspendarea acțiunii Hotărîrii Guvernului nr. 84 din 13 februarie 2010 (nr. 198-V, 1 martie 2010)

65. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Ecuador (nr. 200-V, 1 martie 2010)

66. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Sfîntul Vincent și Grenadinele (nr. 201-V, 1 martie 2010)

67. Decret privind eliberarea domnului Petru STEȚ din funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 202-V, 1 martie 2010)

68. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Munciidomnului Tudor LUPAȘCU (nr. 203-V, 2 martie 2010)

69. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova (nr. 204-V, 2 martie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

3. Hotărîre privind alegerea Președintelui Curții Constituționale (nr. 4, 2 martie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

199. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1599 din 13 decembrie 2002 (nr. 145, 25 februarie 2010)

200. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Tineretului și Sportului (nr. 146, 1 martie 2010)

201. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 147, 1 martie 2010)

202. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 148, 1 martie 2010)

203. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la serviciile sociale (nr. 149, 1 martie 2010)

204. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Moldsilva, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acesteia (nr. 150, 2 martie 2010)

205. Dispoziție (nr. 17-d, 2 martie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

121. Hotărîre cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor Societății pe acțiuni CUPCINI-CRISTAL (nr. 8/3, 26 februarie 2010)

122. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut ONEȘTI-CREDIT (nr. 8/5, 26 februarie 2010)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

123. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la funcționarea consiliilor științifice specializate și conferirea gradelor științifice și titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova (nr. AT-1/2, 11 februarie 2010)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

124. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător de instrucție la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău (nr. 79/6, 23 februarie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

125. Decizie cu privire la sesizarea Asociației Naționale Copyright asupra respectării drepturilor de autor și conexe (nr. 9, 10 februarie 2010)

126. Decizie cu privire la sesizările consumatorilor de programe despre respectarea drepturilor de autor de către unii radiodifuzori (nr. 10, 11 februarie 2010)

127. Decizie cu privire la solicitarea postului de televiziune Euro-TV Chișinău vis-a-vis de prelungirea termenului de prezentare a concepției generale a serviciului de programe (nr. 12, 11 februarie 2010)

128. Decizie cu privire la difuzarea spoturilor publicitare ale produselor farmaceutice în cadrul serviciilor de programe radio și TV (nr. 13, 11 februarie 2010)

129. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie (nr. 16, 11 februarie 2010)

130. Decizie cu privire la cesiunea licenței de emisie a AOIPCRC Scăpărici către Casa Editorială Independent Media SRL (nr. 17, 11 februarie 2010)

131. Decizie privind retragerea autorizației de retransmisie, eliberată SC PRO TF GRUP SRL (nr. 18, 11 februarie 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

132. Hotărîre cu privire la ratele aplicate la efectuarea plății pentru menținerea rezervelor obligatorii (nr. 28, 11 februarie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte