Nr. 35-12 12.03.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

71. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2010 (nr. 28, 4 martie 2010)

72. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 120-XV din 29 aprilie 2004 privind aprobarea componenței Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 33, 5 martie 2010)

73. Hotărîre privind demisia unor deputați în Parlament (nr. 35, 5 martie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

216. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polonia, semnat la Varșovia la 18 februarie 2010 (nr. 152, 4 martie 2010)

217. Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport (nr. 163, 9 martie 2010)

218. Hotărîre cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului și Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi pe anul 2010 (nr. 164, 9 martie 2010)

219. Hotărîre cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (nr. 165, 9 martie 2010)

220. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 166, 9 martie 2010)

221. Hotărîre cu privire la aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli (nr. 167, 9 martie 2010)

222. Hotărîre cu privire la edificarea Monumentului Libertății (nr. 169, 9 martie 2010)

223. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 939 din 16 august 2007 (nr. 170, 9 martie 2010)

224. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 738 din 20 iunie 2008 (nr. 171, 9 martie 2010)

225. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei Nina LUPAN (nr. 173, 10 martie 2010)

226. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Gheorghe TROCIN (nr. 174, 10 martie 2010)

227. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Veaceslav GUȚUȚUI (nr. 175, 10 martie 2010)

228. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Artur BUZDUGAN (nr. 176, 10 martie 2010)

229. Dispoziție (nr. 18-d, 9 martie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

136. Ordin cu privire la aprobarea Listei agenților economici întreprinderi ale industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de către aceștia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, impozitate cu TVA la cota zero (nr. 36, 3 martie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

137. Hotărîre cu privire la aprobarea procedurii de cesionare a licențelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice (nr. 08, 25 februarie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte