Nr. 36-16 16.03.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

74. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordlui privind colaborarea umanitară a statelolor membmbre ale Comunității Statelor Independente (nr. 207-V, 10 martie 2010)

75. Lege pentru ratificarea Acordului privind colaborarea umanitară a statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 2, 11 februarie 2010)

76. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de colaborare în domeniul industriei forestiere și al gospodăriei silvice (nr. 208-V, 10 martie 2010)

77. Lege pentru ratificarea Acordului de colaborare în domeniul industriei forestiere și al gospodăriei silvice (nr. 13, 19 februarie 2010)

78. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea articolului 139 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 209-V, 10 martie 2010)

79. Lege privind modificarea și completarea articolului 139 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 16, 26 februarie 2010)

80. Decret privind eliberarea deplinelor puteri doamnei Violeta AGRICI, Оnsărcinat cu Afaceri ad-interim la Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 210-V, 10 martie 2010)

81. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Camerun (nr. 211-V, 10 martie 2010)

82. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 212-V, 10 martie 2010)

83. Decret privind numirea doamnei Liuba PRUTEANU în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Buiucani, municipiul Chișinău (nr. 213-V, 10 martie 2010)

84. Decret privind conferirea medaliei jubiliare comune 65 de ani de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 (nr. 214-V, 10 martie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

230. Hotărîre cu privire la crearea Fondului Provocările Mileniului Moldova (nr. 161, 4 martie 2010)

231. Hotărîre cu privire la unitatea de analiză, monitorizare și evaluare a politicilor publice din cadrul organului central de specialitate al administrației publice (nr. 168, 9 martie 2010)

232. Hotărîre cu privire la aniversarea a 65-a de la terminarea celui de-al doilea război mondial (nr. 172, 10 martie 2010)

233. Hotărîre cu privire la uniforma și însemnele Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase (nr. 177, 11 martie 2010)

234. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea art. 71 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 178, 11 martie 2010)

235. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 350 din 7 aprilie 2006 (nr. 179, 11 martie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

139. Ordin privind crearea Comisiei pentru examinarea și coordonarea contractelor-tip încheiate cu consumatorii casnici de către agenții economici furnizori de servicii, care în conformitate cu legislația în vigoare sînt recunoscuți ca avînd o poziție dominantă pe piață (nr. 31, 22 februarie 2010)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

140. Ordin cu privire la blanchetele speciale de strictă evidență pe care se întocmesc actele notariale (nr. 90, 9 martie 2010)

141. Ordin privind completarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a actelolor notariale și completare a registrelor notariale, aprobat prin ordinul ministrului justiției nr. 95 din 28 februarie 2008 (nr. 91, 9 martie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

142. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valoriloilor mobiliare (nr. 9/11, 5 martie 2010)