Nr. 37-38 19.03.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

85. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind Planul măsurilor prioritare de pregătire și sărbătorire a celei de-a 65-a aniversări de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 (nr. 215-V, 13 martie 2010)

86. Lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind Planul măsurilor prioritare de pregătire și sărbătorire a celei de-a 65-a aniversări de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 (nr. 29, 4 martie 2010)

87. Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea medaliei jubiliare Crucea Comemorativă. Războiul al Doilea Mondial (nr. 226-V, 16 martie 2010)

88. Lege privind instituirea medaliei jubiliare Crucea Comemorativă. Războiul al Doilea Mondial (nr. 34, 5 martie 2010)

89. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Artur BUZDUGAN, director general al Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (nr. 221-V, 13 martie 2010)

90. Decret privind eliberarea domnului Alexandru GUȚCAL din funcția de judecător și președinte al Judecătoriei Ocnița (nr. 222-V, 13 martie 2010)

91. Decret privind eliberarea domnului Sergiu CRUTCO din funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău (nr. 223-V, 13 martie 2010)

92. Decret privind eliberarea domnului Sergiu CEBAN din funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Florești (nr. 224-V, 13 martie 2010)

93. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 225-V, 15 martie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

4. Hotărîre privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 6, 16 martie 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

5. Hotărîre privind Raportul auditului regularității gestionării mijloacelor financiare pentru desfășurarea alegerilor Parlamentului în anul 2009 la Comisia Electorală Centrală și la unele consilii electorale de circumscripție (nr. 3, 19 ianuarie 2010)

6. Hotărîre privind Raportul auditului legalității unor operațiuni și tranzacții financiare și a unor aspecte privind gestionarea patrimoniului public la Ministerul Afacerilor Interne și unele instituții subordonate în perioada anilor 2002-2009 (9 luni) (nr. 5, 26 ianuarie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

236. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 935, 4 august 2008)

237. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1116, 2 octombrie 2008)

238. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1153, 13 octombrie 2008)

239. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1209, 28 octombrie 2008)

240. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1244, 7 noiembrie 2008)

241. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Măsline de masă (nr. 180, 12 martie 2010)

242. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 181, 15 martie 2010)

243. Hotărîre cu privire la aprobarea structurilor, efectivelor de personal și indemnizațiilor de funcție în valută străină ale instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare (nr. 182, 16 martie 2010)

244. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Grigore PRISĂCARU (nr. 192, 17 martie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

143. Ordin cu privire la modificarea ordinului ministrului justiției nr. 307 din 17 iulie 2008 (nr. 86, 4 martie 2010)

144. Ordin cu privire la abrogarea ordinului ministrului justiției nr. 272 din 24 iulie 2009 (nr. 87, 4 martie 2010)

145. Ordin cu privire la schimbarea statutului și reînvestirea cu împuterniciri (nr. 106, 15 martie 2010)

146. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului Palancean Liliana (nr. 107, 15 martie 2010)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

147. Ordin cu privire la publicarea Comunicatului informativ privind implementarea sistemului de cartele tahografice în Republica Moldova (nr. 53, 3 martie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

148. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea pe acțiuni Oldex și ale controlului tematic al tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare emise de Societatea pe acțiuni Uzina ABA-1 (nr. 9/1, 5 martie 2010)

149. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Оntreprinderea Mixtă Compania de Asigurare Nobil Asigurări Generale S.A. (nr. 9/6, 5 martie 2010)

150. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare INTELMOD-ASIG S.R.L. (nr. 9/7, 5 martie 2010)

151. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare UNIVERSAL ASIG S.R.L. (nr. 9/8, 5 martie 2010)

152. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare BLAJCO ASIST S.R.L. (nr. 9/9, 5 martie 2010)

153. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare EXTRA-ASIG S.R.L. (nr. 9/10, 5 martie 2010)

154. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător Societății pe acțiuni AUREOLA amp; LOMBARD (nr. 9/12, 5 martie 2010)

155. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de procurare pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Angrobăcănie (nr. 9/13, 5 martie 2010)

156. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări EUROASIG GRUP S.R.L. (nr. 8/1-O, 26 februarie 2010)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

157. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 3078, 12 martie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

158. Decizie cu privire la asigurarea moralității și protecției minorilor în cadrul serviciului de programe al postului de televiziune Euro-TV Chișinău (nr. 19, 25 februarie 2010)

159. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie pentru RADIVAXPLUS-TV S.R.L. (nr. 20, 25 februarie 2010)

160. Decizie cu privire la cesiunea autorizațiilor de retransmisie și a licenței de emisie (nr. 24, 25 februarie 2010)

161. Decizie cu privire la cererea prealabilă a ОM Național Media S.R.L. (nr. 25, 25 februarie 2010)

162. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV (nr. 26, 25 februarie 2010)

163. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru achitarea cotizației de membru al EPRA pentru anul 2010 (nr. 27, 25 februarie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte