Nr. 39-40 23.03.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

94. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 409 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 216-V, 13 martie 2010)

95. Lege pentru completarea articolului 409 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 14, 26 februarie 2010)

96. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 21 din Legea nr. 94-XVI din 5 aprilie 2007 cu privire la rețeaua ecologică (nr. 227-V, 17 martie 2010)

97. Lege pentru modificarea articolului 21 din Legea nr. 94-XVI din 5 aprilie 2007 cu privire la rețeaua ecologică (nr. 20, 4 martie 2010)

98. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 228-V, 17 martie 2010)

99. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 21, 4 martie 2010)

100. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat (nr. 217-V, 13 martie 2010)

101. Lege pentru completarea Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat (nr. 23, 4 martie 2010)

102. Decret pentru promulgarea Legii privind atragerea împrumutului de stat extern de la Fondul Monetar Internațional (nr. 218-V, 13 martie 2010)

103. Lege privind atragerea împrumutului de stat extern de la Fondul Monetar Internațional (nr. 24, 4 martie 2010)

104. Decret pentru promulgarea Legii privind Zona Economică Liberă Bălți (nr. 219-V, 13 martie 2010)

105. Lege privind Zona Economică Liberă Bălți (nr. 26, 4 martie 2010)

106. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare cu privire la finanțarea suplimentară a proiectului de ameliorare a competitivității (nr. 220-V, 13 martie 2010)

107. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare cu privire la finanțarea suplimentară a proiectului de ameliorare a competitivității (nr. 27, 4 martie 2010)

108. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 21 din Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (nr. 229-V, 17 martie 2010)

109. Lege pentru modificarea articolului 21 din Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (nr. 31, 5 martie 2010)

110. Decret privind conferirea medaliei jubiliare Crucea Comemorativă. Războiul al Doilea Mondial (nr. 230-V, 19 martie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

5. Hotărîre pentru controlul constituționalității art. 10 alin. (3) din Legea nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 Cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova, în redacția Legii nr. 49-XVIII din 30 octombrie 2009 (nr. 5, 16 martie 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

7. Hotărîre privind Raportul auditului performanței Mai există oportunități pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea procesului de acordare a ajutorului social (nr. 1, 15 ianuarie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

245. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 183, 16 martie 2010)

246. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 184, 16 martie 2010)

247. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la voluntariat (nr. 185, 16 martie 2010)

248. Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri (nr. 186, 16 martie 2010)

249. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 20 din 20 ianuarie 2009 (nr. 187, 16 martie 2010)

250. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului colegial al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei (nr. 188, 16 martie 2010)

251. Hotărîre cu privire la aprobarea Cerințelor minime de comercializare pentru cartofii de sămînță (nr. 189, 17 martie 2010)

252. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile, modul de asigurare, evidență și distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor (nr. 190, 17 martie 2010)

253. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activitate al Guvernului pentru anul 2010 (nr. 194, 18 martie 2010)

254. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 34 din Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (nr. 195, 18 martie 2010)

255. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 196, 18 martie 2010)

256. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Marin CIOBANU (nr. 214, 23 martie 2010)

257. Dispoziție (nr. 21-d, 17 martie 2010)

258. Dispoziție (nr. 22-d, 18 martie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

164. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Оmprumut BARDAR (nr. 10/2-O, 11 martie 2010)

165. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor asociații de economii și împrumut ale cetățenilor (nr. 10/5-O, 11 martie 2010)

166. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic privind constatarea surselor financiare proprii ale Societății de Asigurări MOLDCARGO S.R.L. și ale Societății de Asigurări Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 10/8-O, 11 martie 2010)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

167. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități (nr. 3113, 16 martie 2010)

168. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale (nr. 3116, 16 martie 2010)