Nr. 360 14.10.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

732. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 2374-VII, 12 octombrie 2016)

733. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 2375-VII, 12 octombrie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1233. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor privind mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile (nr. 1131, 12 octombrie 2016)

1234. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a vînătorii de selecţie (nr. 1132, 12 octombrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1715. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 151 din 2 septembrie 2016 „Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Dumitru Ciubașenco” (nr. 186, 9 septembrie 2016)

1716. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 187, 9 septembrie 2016)