Nr. 44-46 30.03.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

124. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 241-V, 27 martie 2010)

125. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 56, 25 martie 2010)

126. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la finanțarea suplimentară a Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul II al Fondului de Investiții Sociale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 242-V, 27 martie 2010)

127. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la finanțarea suplimentară a Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul II al Fondului de Investiții Sociale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 58, 25 martie 2010)

128. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 42, 19 martie 2010)

129. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură (nr. 43, 19 martie 2010)

130. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (nr. 44, 19 martie 2010)

131. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 46, 19 martie 2010)

132. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură (nr. 47, 19 martie 2010)

133. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură (nr. 48, 19 martie 2010)

134. Decret privind conferirea titlului onorific Artist al Poporului domnului Igor TARAN (nr. 237-V, 25 martie 2010)

135. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Pavel CEBANU (nr. 245-V, 27 martie 2010)

136. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului domnului Ion COROLEVSCHI (nr. 246-V, 27 martie 2010)

137. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 247-V, 27 martie 2010)

138. Decret privind eliberarea domnului Dorin POPOVICI din funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău (nr. 248-V, 27 martie 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

8. Hotărîre privind Raportul auditului Sistemului Informațional Protecția Socială implementat la Casa Națională de Asigurări Sociale (nr. 8, 11 februarie 2010)

9. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului financiar de executare a bugetului Curții de Conturi din exercițiul bugetar 2009 (nr. 15, 5 martie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

281. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Acordul de parteneriat între Guvern și Academia de Științe a Moldovei pentru anii 2009-2012 (nr. 217, 23 martie 2010)

282. Hotărîre privind aprobarea Planului național de acțiuni pentru ocuparea forței de muncă pe anul 2010 (nr. 219, 23 martie 2010)

283. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 220, 23 martie 2010)

284. Dispoziție (nr. 25-d, 24 martie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

181. Ordin cu privire la aprobarea listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică Produse de panificație și paste făinoase care stabilesc reguli și metode de încercări, cerințe de așezare, păstrare și transportare (nr. 44, 19 martie 2010)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Federației Naționale a Patronatelor din Agricultură și Industria Alimentară și Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație Agroindsind

182. Modificări și completări ce se operează în Convenția colectivă (nivel de ramură) pe anii 2009-2010

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

183. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. BARDAR (nr. 10/1, 11 martie 2010)

184. Hotărîre cu privire la constatarea nevalabilității licențelor unor asociații de economii și împrumut ale cetățenilor (nr. 10/4, 11 martie 2010)

185. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PREMIUM BROKER S.R.L. (nr. 11/6, 19 martie 2010)

186. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 11/8, 19 martie 2010)

187. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 10/11 din 5.03.2009 (nr. 11/12, 19 martie 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

188. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 55, 25 martie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte