Nr. 50-7 07.04.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

156. Hotărîre privind constituirea Comisiei speciale pentru elaborarea proiectului de Lege cu privire la modificarea articolului 78 din Constituția Republicii Moldova (nr. 54, 25 martie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

7. Hotărîre privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 8, 31 martie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

285. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova (nr. 221, 1 aprilie 2010)

286. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare, zilele comemorative și la zilele de odihnă în R.S.S. Moldova (nr. 222, 1 aprilie 2010)

287. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 226, 2 aprilie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

194. Ordin privind abrogarea Ordinului nr. 1 din 12.01.2009 cu privire la optimizarea rețelei de rute naționale interurbane și suburbane de călători (nr. 74, 26 martie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

195. Raportul financiar al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2009 și Raportul auditorului independent privind rapoartele financiare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2009

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

196. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. HORĂȘTI (nr. 11/1, 19 martie 2010)

197. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 13/3, 1 aprilie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

198. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a FPC Music Master S.R.L. (nr. 28, 18 martie 2010)

199. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie întreprinderilor VIC GRUP TV S.R.L. și Andridan Impex S.R.L. (nr. 29, 18 martie 2010)

200. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la autorizația de retransmisie de către ОM Sun communications S.R.L. (nr. 31, 18 martie 2010)

201. Decizie cu privire la cesiunea licenței de emisie a ОM Național Media S.R.L. către ОM Advar S.R.L. (nr. 32, 18 martie 2010)

202. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie prin satelit pentru postul Muzica TV (nr. 33, 18 martie 2010)

203. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru participare lareuniunea EPRA (nr. 35, 18 martie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte