Nr. 51-9 09.04.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

157. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Munciidomnului Vugar NOVRUZOV (nr. 256-V, 6 aprilie 2010)

158. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 257-V, 6 aprilie 2010)

159. Decret privind conferirea Ordinului Republicii regretatului Valeriu BOBOC (nr. 258-V, 7 aprilie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

288. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 223, 1 aprilie 2010)

289. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 519 din 20 mai 2004 (nr. 224, 2 aprilie 2010)

290. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1033 din 14 septembrie 2007 (nr. 225, 2 aprilie 2010)

291. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 226, 2 aprilie 2010)

292. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul învățămîntului între Ministerul Educației din Republica Moldova și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din România pentru anul de studii 2010-2011 (nr. 227, 2 aprilie 2010)

293. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 770 din 26 noiembrie 2009 (nr. 228, 6 aprilie 2010)

294. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Anastasia CERTAN, director al Direcției generale politică și legislație fiscală și vamală, Ministerul Finanțelor (nr. 229, 6 aprilie 2010)

295. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZAR, viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 230, 6 aprilie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

204. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului provizoriu de funcționare a echipelor mobile de control asarcinii pe osie (nr. 64, 13 martie 2010)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

205. Ordin cu privire la stabilirea perioadei de prohibiție a pescuitului în anul 2010 (nr. 28, 30 martie 2010)

Acte ale Agenției Apele Moldovei

206. Ordin cu privire la tariful de realizare a apei potabile de către ОIS Acva-Nord (nr. 14, 1 martie 2010)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

207. Hotărîre cu privire la abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3133 din 26 martie 2010 și modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3122 din 26 martie 2010 (nr. 3159, 1 aprilie 2010)