Nr. 54-55 16.04.2010


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

317. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Economiei (nr. 248, 8 aprilie 2010)

318. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale între Republica Moldova și Republica Portugheză, semnat la Lisabona la 11 februarie 2009 (nr. 250, 9 aprilie 2010)

319. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului anual al Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator al anului 2009 (nr. 253, 9 aprilie 2010)

320. Hotărîre cu privire la edificarea în orașul Strășeni a bustului poetului Grigore Vieru (nr. 254, 9 aprilie 2010)

321. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 939 din 16 august 2007 (nr. 255, 9 aprilie 2010)

322. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (nr. 256, 9 aprilie 2010)

323. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare între Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al României (nr. 257, 9 aprilie 2010)

324. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu COSARCIUC, ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 258, 9 aprilie 2010)

325. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de colaborare în domeniul migrației de muncă între Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova și Serviciul Federal Migrație al Federației Ruse (nr. 259, 9 aprilie 2010)

326. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire în domeniul protecției civile în Republica Moldova pe anul 2010 (nr. 261, 13 aprilie 2010)

327. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1425 din 2 decembrie 2003 (nr. 277, 14 aprilie 2010)

328. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul II al anului 2010 (nr. 278, 14 aprilie 2010)

329. Dispoziție (nr. 27-d, 9 aprilie 2010)

330. Dispoziție (nr. 28-d, 13 aprilie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

219. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Plamadeala Aliona (nr. 139, 2 aprilie 2010)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

220. Ordin cu privire la aprobarea listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică Ambalarea, transportarea și depozitarea fructelor, legumelor și ciupercilor proaspete (nr. 50, 31 martie 2010)

221. Ordin cu privire la unele măsuri de menținere a resurselor genetice taurine prin metoda însămînțării artificiale (nr. 58, 2 aprilie 2010)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

222. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 8 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 87-O, 13 martie 2010)

223. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 8 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 128-O, 7 aprilie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

224. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulilor Depozitarului Național de Valori Mobiliare al Moldovei (nr. 11/10, 19 martie 2010)

225. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări AUTO-SIGURANTA S.A. (nr. 12/1, 25 martie 2010)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

226. Hotărîre privind anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de președinte, vicepreședinte și judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 168/11, 2 martie 2010)