Nr. 58-60 23.04.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

175. Decret privind numirea domnului Vitalie CARAUȘ în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele culturii, învățămîntului și științei (nr. 270-V, 16 aprilie 2010).

176. Decret privind numirea domnului Lilian ȘALARU în funcția de consilier cu misiuni speciale al Președintelui Republicii Moldova (nr. 271-V, 20 aprilie 2010)

177. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare regretatului Nichita SMOCHINĂ (nr. 272-V, 20 aprilie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

9. Hotărîre pentru revizuirea Hotărîrii Curții Constituționale nr. 16 din 28.05.1998 Cu privire la interpretarea art. 20 din Constituția Republicii Moldova în redacția Hotărîrii nr. 39 din 09.07.2001 (nr. 10, 16 aprilie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

346. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului hotărîrii Parlamentului pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 137-XVIII din 29 decembrie 2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli (nr. 279, 15 aprilie 2010)

347. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1279 din 19 noiembrie 2001 (nr. 280, 15 aprilie 2010)

348. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 281, 15 aprilie 2010)

349. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 282, 15 aprilie 2010)

350. Hotărîre cu privire la edificarea în orașul Soroca a bustului poetului Grigore Vieru (nr. 283, 15 aprilie 2010)

351. Hotărîre cu privire la edificarea bustului lui Ion Pelivan (nr. 284, 15 aprilie 2010)

352. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 285, 15 aprilie 2010)

353. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 286, 15 aprilie 2010)

354. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 287, 15 aprilie 2010)

355. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unor autovehicule (nr. 288, 16 aprilie 2010)

356. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 289, 16 aprilie 2010)

357. Hotărîre cu privire la emiterea monedelor jubiliare și comemorative (nr. 291, 19 aprilie 2010)

358. Hotărîre privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2010 (nr. 292, 19 aprilie 2010)

359. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la voluntariat (nr. 294, 20 aprilie 2010)

360. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui Aviz și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 295, 20 aprilie 2010)

361. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind protejarea patrimoniului arheologic (nr. 296, 20 aprilie 2010)

362. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Ilie BOIAN (nr. 301, 21 aprilie 2010)

363. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Alexandru APOSTOL (nr. 302, 21 aprilie 2010)

364. Dispoziție (nr. 31-d, 19 aprilie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

230. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factură (nr. 47, 31 martie 2010)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

231. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri notarul public Palancean Liliana (nr. 145, 15 aprilie 2010)

Acte ale Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor al Republicii Moldova

232. Ordin cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice (nr. 94, 17 septembrie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

233. Decizie cu privire la examinarea sesizării deputatului Vladimir Țurcan privind acordarea dreptului la replică de către postul de televiziune NIT (nr. 36, 30 martie 2010)