Nr. 361-367 21.10.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

734. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor (nr. 2380-VII, 17 octombrie 2016)

735. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor (nr. 226, 23 septembrie 2016)

736. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Vladimir BRAGA (nr. 2366-VII, 6 octombrie 2016.)

737. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Nicolae MELNIC (nr. 2367-VII, 6 octombrie 2016)

738. Decret privind conferirea titlului onorific „Maestru în Artă” domnului Igor CAPRIAN (nr. 2368-VII, 6 octombrie 2016)

739. Decret privind eliberarea domnului Iurii MOLDOVAN din funcția de judecător la Judecătoria Anenii Noi (nr. 2369-VII, 7 octombrie 2016)

740. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2376-VII, 12 octombrie 2016)

741. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Victor VIZIR (nr. 2377-VII, 12 octombrie 2016)

742. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnei Maria BRIEDE-MACOVEI și domnului Leons BRIEDIS (nr. 2378-VII, 12 octombrie 2016)

743. Decret privind conferirea titlului onorific „Maestru în Artă” doamnei Ludmila ROTARU (nr. 2379-VII, 12 octombrie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

81. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 22 alin. (4) din Legea condominiului în fondul locativ nr. 913-XIV din 30 martie 2000 (calitatea de membru al asociaţiei de coproprietari în condominiu) (Sesizarea nr. 64g/2016) (nr. 20, 20 iulie 2016)

82. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 27 din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental (acțiunea în regres) (Sesizările nr. 25g/2016 și 57g/2016) (nr. 23, 25 iulie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

33. Hotărîre privind Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din mun. Chișinău pe anii 2014-2015 (nr. 30, 26 iulie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1235. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka privind serviciile aeriene (nr. 1141, 17 octombrie 2016)

1236. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la dispozitivele medicale (nr. 1142, 17 octombrie 2016)

1237. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 1143, 17 octombrie 2016)

1238. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la munca remunerată a persoanelor aflate la întreţinerea membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, întocmit la Ankara la 22 august 2016 (nr. 1144, 17 octombrie 2016)

1239. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 1145, 17 octombrie 2016)

1240. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare (nr. 1146, 17 octombrie 2016)

1241. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului de cooperare în domeniul muncii, protecției sociale și familiei dintre Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova și Ministerul Securității Sociale și Muncii al Republicii Lituania (nr. 1147, 17 octombrie 2016)

1242. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 1148, 17 octombrie 2016)

1243. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 1149, 17 octombrie 2016)

1244. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 1150, 17 octombrie 2016)

1245. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind rambursarea sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat (nr.1151, 17 octombrie 2016)

1246. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.793 din 2 decembrie 2009 (nr. 1152, 17 octombrie 2016)

1247. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului legii integrităţii (nr. 1153, 17 octombrie 2016)

1248. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1154, 18 octombrie 2016)

1249. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (nr. 1155, 18 octombrie 2016)

1250. Dispoziţie (nr. 135-d, 18 octombrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1717. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală RGML 02:2016 ”Condiţii pentru acordarea avizului tehnic de înregistrare” (nr. 143, 8 iulie 2016)

1718. Ordin cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 5-04:2016 „Modul de determinare şi înregistrare a nivelului de fum în gazele de eşapament” (nr. 164, 3 august 2016)

1719. Ordin cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 5-03:2016 „Modul de determinare şi înregistrare a ponderii volumetrice a gazelor de eşapament” (nr. 181, 22 august 2016)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1720. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 6 septembrie 2010 (nr.123, 21 septembrie 2016)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1721. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la modelul și modul de eliberare a legitimației de traducător sau interpret autorizat în sectorul justiției (nr. 952, 4 octombrie 2016)

1722. Ordin cu privire la încetarea activităţii notarului public Bejenar Tatiana (nr. 981, 13 octombrie 2016)

1723. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Zmeu Nicolae (nr. 984, 18 octombrie 2016)

1724. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Cîlcic Nicolai (nr. 985, 18 octombrie 2016)

1725. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Boțan George (nr. 986, 18 octombrie 2016)

1726. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Mocan Svetlana (nr. 987, 18 octombrie 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1727. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 292-O din 25.06.2013 (nr. 279-O, 8 august 2016.)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1728. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Normelor de prudență financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut (nr. 48/11, 23 septembrie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1729. Hotărîre cu privire la acreditarea unui expert electoral internațional din partea Comisiei Electorale Independente a Regatului Hașemit al Iordaniei, în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 188, 9 septembrie 2016)

1730. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1 (nr. 189, 9 septembrie 2016)

1731. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălți nr. 2 (nr. 190, 9 septembrie 2016)

1732. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Anenii Noi nr. 4 (nr. 191, 9 septembrie 2016)

1733. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Basarabeasca nr. 5 (nr. 192, 9 septembrie 2016)

1734. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Briceni nr. 6 (nr. 193, 9 septembrie 2016)

1735. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cahul nr. 7 (nr. 194, 9 septembrie 2016)

1736. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Cantemir nr. 8 (nr. 195, 9 septembrie 2016)

1737. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Călărași nr. 9 (nr. 196, 9 septembrie 2016)

1738. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Căușeni nr. 10 (nr. 197, 9 septembrie 2016)

1739. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Cimișlia nr. 11 (nr. 198, 9 septembrie 2016)

1740. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Criuleni nr. 12 (nr. 199, 9 septembrie 2016)

1741. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Dondușeni nr. 13 (nr. 200, 9 septembrie 2016)

1742. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Drochia nr. 14 (nr. 201, 9 septembrie 2016)

1743. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Dubăsari nr. 15 (nr. 202, 9 septembrie 2016)

1744. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Edineț nr. 16 (nr. 203, 9 septembrie 2016)

1745. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Fălești nr. 17 (nr. 204, 9 septembrie 2016)

1746. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Florești nr. 18 (nr. 205, 9 septembrie 2016)

1747. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Glodeni nr. 19 (nr. 206, 9 septembrie 2016)

1748. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Hîncești nr. 20 (nr. 207, 9 septembrie 2016)

1749. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ialoveni nr. 21 (nr. 208, 9 septembrie 2016)

1750. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Leova nr. 22 (nr. 209, 9 septembrie 2016)

1751. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Nisporeni nr. 23 (nr. 210, 9 septembrie 2016)

1752. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ocnița nr. 24 (nr. 211, 9 septembrie 2016)

1753. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Orhei nr. 25 (nr. 212, 9 septembrie 2016)

1754. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Rezina nr. 26 (nr. 213, 9 septembrie 2016)

1755. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral a circumscripției electorale raionale Rîșcani nr. 27 (nr. 214, 9 septembrie 2016)

1756. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Sîngerei nr. 28 (nr. 215, 9 septembrie 2016)

1757. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Soroca nr. 29 (nr. 216, 9 septembrie 2016)

1758. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Strășeni nr. 30 (nr. 217, 9 septembrie 2016)

1759. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Șoldănești nr. 31 (nr. 218, 9 septembrie 2016)

1760. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ștefan Vodă nr. 32 (nr. 219, 9 septembrie 2016)

1761. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Taraclia nr. 33 (nr. 220, 9 septembrie 2016)

1762. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Telenești nr. 34 (nr. 221, 9 septembrie 2016)

1763. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ungheni nr. 35 (nr. 222, 9 septembrie 2016)

1764. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale UTA Găgăuzia nr. 36 (nr. 223, 9 septembrie 2016)

1765. Hotărîre cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul degrevării la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016 (nr. 224, 9 septembrie 2016)

1766. Hotărîre cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul degrevării la alegerile locale noi ale primarilor comunei Iserlia, raionul Basarabeasca, satului Bucuria, raionul Cahul, comunei Gălășeni, raionul Rîșcani, și comunei Gălești, raionul Strășeni, din data de 30 octombrie 2016 (nr. 225, 9 septembrie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1767. Decizie cu privire la examinarea declaraţiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 24/134, 16 septembrie 2016)

1768. Decizie cu privire la neexecutarea de către radiodifuzori a Deciziei CCA nr. 14/83 din 17 mai 2016 (nr. 24/136, 16 septembrie 2016)

1769. Decizie cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „TV 7”, „Publika TV”, „N 4”, „Accent TV”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova” şi „NTV Moldova” la capitolul respectării drepturilor copiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare (nr. 24/137, 16 septembrie 2016)

1770. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor parvenite de la Liliana Rotaru, director CCF Moldova/reprezentant HHC Marea Britanie, şi Mariana Ianachevici, preşedinte APSCF, şi din partea Stelei Grigoraş, ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei al Republicii Moldova (nr. 24/138, 16 septembrie 2016)

1771. Decizie cu privire la examinarea petiţiei Fracţiunii „Pentru Orhei” din cadrul Consiliului Orăşenesc Orhei (nr. 24/139, 16 septembrie 2016)

1772. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 24/140, 16 septembrie 2016)

1773. Decizie cu privire la neprezentarea contractelor de retransmisie a posturilor TV pentru anul 2016 de către unii distribuitori de servicii (nr. 24/141, 16 septembrie 2016)

1774. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizaţiei de retransmisie (nr. 24/142, 16 septembrie 2016)

1775. Decizie cu privire la examinarea declaraţiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 25/143, 26 septembrie 2016)

1776. Decizie cu privire la aprobarea formularelor privind informaţia despre volumul de emisie electorală şi difuzarea spoturilor de educaţie electorală şi informare a alegătorilor (nr. 25/144, 26 septembrie 2016)

1777. Decizie cu privire la examinarea proiectului Programului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse în domeniul umanitar pentru anii 2016-2018 (nr. 25/146, 26 septembrie 2016)

1778. Decizie cu privire la desemnarea unui membru CCA pentru participare la şcoala de toamnă, organizată de Moldova-Institut Leipzig, şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 25/147, 26 septembrie 2016)

1779. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru participare la seminarul, organizat de Înalta Autoritate pentru Comunicarea Audiovizuală din Maroc (HACA), şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 25/148, 26 septembrie 2016)

1780. Decizie cu privire la bilanţul Concursului pentru suplinirea funcţiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, anunţat prin Decizia nr. 23/131 din 13 septembrie 2016 (nr. 28/163, 17 octombrie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1781. Exreas din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 633/26 din 29 septembrie 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul în sediile instanțelor judecătorești.

1782. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de președinte și vicepreședinte la judecătoriile nou-create nr. 661/27 din 4 octombrie 2016.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1783. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr.295 din 08.06.2010 (nr. 1003, 12 octombrie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte