Nr. 62-63 27.04.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova
Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

10. Hotărîre privind Raportul auditului performanței Sînt necesare îmbunătățiri semnificative ale Programului de restabilire și dezvoltare a viticulturii și vinificației, dacă se dorește realizarea obiectivelor propuse (nr. 10, 16 februarie 2010)

11. Hotărîre despre aprobarea Raportului auditului mijloacelor alocate de la bugetul de stat în exercițiul bugetar 2008 conform unor hotărîri secrete ale Guvernului, desecretizate în perioada 13.11.2009-25.02.2010 (nr. 17, 9 martie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

365. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la prestațiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă a asiguraților prin tratament balneosanatorial (nr. 290, 19 aprilie 2010)

366. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar, conform situației de la 1 ianuarie 2010 (nr. 293, 19 aprilie 2010)

367. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 250 din 9 martie 2005 (nr. 297, 20 aprilie 2010)

368. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1276 din 21 decembrie 2000 (nr. 298, 20 aprilie 2010)

369. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind importul unor unități specializate de transport pentru Aeroportul Internațional Liber Mărculești (nr. 299, 21 aprilie 2010)

370. Hotărîre pentru aprobarea componenței nominale a Consiliului fondului rutier (nr. 300, 21 aprilie 2010)

371. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 303, 22 aprilie 2010)

372. Hotărîre despre aprobarea structurii Raportului anual privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 304, 22 aprilie 2010)

373. Dispoziție (nr. 32-d, 22 aprilie 2010)

374. Dispoziție (nr. 33-d, 22 aprilie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Electorale Centrale

237. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral la alegerile locale noi din 16 mai 2010 (nr. 3179, 19 aprilie 2010)

238. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului creditului acordat concurenților electorali la alegerile locale noi din 16 mai 2010 (nr. 3180, 19 aprilie 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

239. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 201 din 13 august 2009 (nr. 70, 1 aprilie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte